| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

K Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
Kamera:: Görüntüyü elektriksel işaretlere çeviren sistem.
Kermit:: Kolombiya Üniversitesi tarafından geliştirilmiş popüler bir dosya aktarma protokolü. Kermit bir çok işletim sisteminde çalıştığı ve kullanımı kolay olduğu için oldukça yaygınlaşmıştır. Kermit FTP ile aynı değildir. Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol).
Key (Anahtar):: Video imgesinde bir delik açarak (elektronik olarak) bir görütü veya bir renk eklemek suretiyle elde edilen özel bir efekt. Anahtar deliği bir video kameranın veya bir CG'nin sinyalleri ile elde edilebilir. Sonuç süper empozisyona yakın, hatta daha temiz ve parlatılır. Anahtar genellikle "title'ler (jenerik) için kullanılırlar.
Key Frame:: Cel animasyonunda bir sekansın başlangıcını ya da sonunu belirten görüntü.
Keyer:: Bilgisayar grafiklerinin görüntüsünü, video görüntüsünün üstüne almak için kullanılan bir cihaz. Genelde bir genlock parçasıdır.
Kilobyte (K veya Kb):: 1.024 Bayt.
Kilohertz (kHz):: 1000 hertz.
Knowbot:: Deneme safhasında bir rehber hizmeti. beyaz sayfalar (white pages), WHOIS.
Kodlama:: Gizleme işlemini yapma.
Kullanıcı-Ağ Arabirimi:: (User-to-Network Interface/UNI) fiziksel bağlantı tanımları, veri transferi, tıkanıklık yönetimi ile PVC'lerin (kalıcı sanal devre) yönetimini kapsamaktadır.
Kurta:: CAD/CAM kullanıcıları veya yoğun olarak grafik ağırlıklı uygulamaları kullananlar için digizer tabletler.
KİOSK:: Kiosk bir PC ve dokunmatik ekrandan oluşan bir sistemdir. Kullanıcı klavye ve fare kullanmadığı gibi bilgisayar da görebileceği zarar ve estetik nedenlerden ötürü bir kutu içinde saklanır. Küçük bir yazıcı ekiyle kioskların yazılı materyal verebilen mekanizmalar şeklinde kullanılmaları da mümkündür.Basit bir PC ve dokunmatik ekrandan oluşan bu sistemin kullanım alanlarına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Firmalar kioskları satış ve pazarlama desteği, tüketici enformasyon merkezi, araştırma merkezi olarak veya reklam amaçlı kullanabilirler. Kiosklar; tüketicinin, herhangi bir faaliyete bilet alma, rezervasyon yapma hatta sipariş verme gibi isteklerine cevap veren sistemler olarak da kullanılmaktadır. Kolay taşınabilmesi, düşük kurulma bedelleri ve kapladığı alanın küçüklüğü nedeniyle istenilen yere (alışveriş merkezi, süpermarket, tiyatro, otel vs.) konulabilir.Kioskların bu iletişim ağı aracılığıyla birbirleriyle haberleşmesi mümkün olduğu gibi, şirket bünyesinde kurulan bir merkez birim aracılığı ile istenilen aralıklarla bilginin güncelleştirilmesi de mümkündür.Enformasyon veriminin yanısıra, kullanıcıya sordukları sorularla kiosklar birer data toplama merkezi olarakta kullanılabilir. Toplanan bilgiler yine bir ağ aracılığıyla ana merkeze aktarılabilir ve analiz programları sayesinde istenilen çerçevede raporlar alınabilir.
K Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
kabarcık bellek:bubble memory
kabarcık bellek kartı:bubble board
kablo:cord
kablo borusu:conduit
kaçmak:escape
kaçış tuşu:escaping key
kaçış tuşu dizisi:escape sequence
kağıdı bırakma:paper release
Kağıt:Paper
kağıt ayarlama:paper registration
kağıt ayırmak:burst
kağıt ayırıcı:burster
kağıt kılavuzu:paper guide
kağıt sıkışması:paper jam
kafa:head
kafa arızası:head crash
kalan:remainder
kaldırmak, çıkarmak:remove
kalemle okuma:wanding
kalıcı:permanent
Kalın:Thick
kalın, koyu•••:bold
kalıt:inheritance
kalıt almak:inherit
kamu, genel:public
kanal:channel
kanala bağlı:channel-attached
kap:container
kap (belge kabı, kütük kabı):folder
kapak sayfası:cover page
kapalı:off
kapalı çevrimli denetim sistemi:closed cycle control system
kapalı döngü:closed loop
kapalı yordam:closed routine
kapamak:turn off
kapanış:closedown
kapatma kutusu:close box
kapatmak:close
kapladığı alan:footprint
kaplanmış:coated
kapsam:enclosure
kapsamak:enclose
kapı:port
karakter çiftlerini sıkıştırmak:kern
Karakter dizicisi:Typesetter
karakter dizmek:typeset
karakter kümesi:character set
karakter sıklığı:pitch
karakter tanıma:character recognition
karakter/inç:characters per inch
karar:decision
karar veri tabanı:decisional database
karartma ayarlı anahtar:dimmer switch
karartma için bekleme süresi:auto-dim interval
karartıcı:toner
kare (film karesi):frame
karma:mixed
karma çizim:mixed chart
karmaşık:complex
karmaşık sayı:complex number
kart:card
karşılaştırmak:compare
karşılaştırmalı değerlendirme:benchmark
karşılaştırmalı değerlendirme deneyi:benchmark test
karşılaştırmalı sıralama:comparative sort
karşılaştırıcı:comparator
karşılık vermek:answerback
karşılıklı:mutual
karşıt:opposite
karşıt anlamlılar:antonyms
karşıtlık:contrast
karşıtlık ayarı:contrast control
kaset:cassette
katalog:catalogue
katma değer:added value
katman:layer
katmayı iptal et:drop embed
katot ışınlı tüp:cathode-ray-tube
katsayı:coefficient
katsayı, etmen, çarpan:factor
kavramak:grab(to)
kavramsal:conceptual
kavşak:junction
kayan:floating
kayan noktalı:floating-point
kayar noktalı çerçeve:marquee
kaynak:resource
kaynak koda dönüştürme:decompile
kaynakça:bibliography
kaşlı ayraç:brace
kement:lasso
kenar:edge
kenar boşluğu:margin
kesikli çizgi:dashed line
kesin:definite
kesir çizgisi:division line (re: fractions)
kesişim:intersection
kesişmek:intercept
kesme (ad):interrupt (n.)
kesme anahtarı:interrupt switch
kesme imi:apostrophe
kesme işleyici:interrupt handler
kesme noktası:breakpoint
kesmek:truncate
kesmek ve yapıştırmak:cut and paste
kestirim:forecast (n)
kestirme yol tuşu:fast path key
kestirmek:forecast (v)
kilidi açmak:unlock(to)
kilit:lock
kilitlemek:lock
kilitlenme:deadlock
kilobyte(KB):kilobyte(KB)
kimlik:identity
kimlik denetimi:authentication
kimlik kartı:badge
kimlik numarası:ID number
kip:mode
kip çözmek:demodulate
kip çözücü:demodulator
kipleme:modulation
kiplemek:modulate
kipleyici:modulator
kiralanmış hat:leased line
kitaplık:library
kişisel bilgisayar:personal computer
kişisel gizlilik:privacy
klavye:keyboard
kod:code
kod çözmek:decode
kod noktası:code point
kod sayfası:code page
kod sayfası değiştirme:code page switching
kodlamak:encode
kol:lever
kolay kullanım sınaması:usability test
komut:order (n)
komut dili:command language
komut dizisi:command sequence
komut hatası:command check
komut istemi:command prompt
komut kümesi:instruction set
komut kütüğü:command file
komut menüsü:command menu
komut satırı:command line
komut tuşu:command key
komut vermek:issue a command
komut yorumlayıcı:command interpreter
konaç:coordinate
konfigürasyon tanımlayıcı:configurator
Konu:Topic
konuk:guest
konum:position
konum atlatmayan tuş:nonescaping key
Konumlandırma:Positioning
kopya koruması:copy protection
kopyalamak:copy
korsanlık:piracy
korumak:protect
kova:bucket
koyuluk, ton, ses:tone
koşul:condition
koşullu aktarma:conditional transfer
koşullu yönerge:conditional instruction
koşulsuz:unconditional
koşut:parallel
koşutzamanlı:concurrent
kritik:critical
kritik yol:critical path
kritik yol yöntemi:Critical Path Method (CPM)
kukla:dummy
kukla aygıt:dummy device
kukla değişken:dummy variable
kukla modem:null modem
kulaklık:headphone
kulaklık çıkışı:headphone jack
kullanıcı:user
kullanıcı arabirimi:user interface
kullanıcı belgisi:user profile
kullanıcı çıkışı:user exit
kullanıcı etkileşimi:user interaction
kullanıcı grubu:user group
kullanıcı hesabı:user account
kullanıcı kimliği:user id
kullanıcı kılavuzu:user´s guide
kullanılamaz:unavailable
kullanılmaz kılmak:vary off
kullanılır:usable
kullanılır kılmak:vary on
kullanılırlık:usability
kullanımbilim:pragmatics
kullanımda:busy
kullanımda ışığı:in use light
kullanışlı:user friendly/user-friendly
kum saati:hour glass
kural:rule
kural dışı durum:exception
kural dışı durum iletisi:exception message
kural dışı durum işleme:exception handling
kuram:theory
kurmak:install
kurtarma:recovery
kurtarmak:recover
kurtarılamaz:unrecoverable
kurtarılamaz hata:irrecoverable error
kurtarılır:recoverable
kuruluş:installation
kuruluş, şirket:enterprise
kutu:box
kutucuk:cartridge
kutucuk teyp birimi:cartridge tape unit
kutulanmış paragraf:boxed paragraph
kutuplamak:polarize
kutuplu, kutupsal:polar
kuyruğa koymak:enqueue
kuyruk:queue
kuyruklanmış yazdırma:Queued Printing
kuşak:generation
kuşak yazıcı:band printer
küçük boyutlu sistem:compact system
küçük harf:lowercase
küçük, önemsiz:minor
küçültme:downsizing
küçültmek:reduce
kılavuz:guide
küme:cluster
kümelemek:aggregate
kırpma:cropping
kırpma imleri:crop marks
kırpmak:trim
kırpıntı çizge:clipart
kısa çizgi:hyphen
kısa not:memo
kısaad:acronym
kısaltmak:abbreviate
kıskaç:clamp
kısmi, bölümsel:partial
kısıt:constraint
kısıtlamak:constrain
kütük:file
kütük işleme durumu:disposition
kızılötesi:infrared
kök dizin:root directory
köken, başlangıç:origin
köprü:bridge
köşe:corner
köşegen:diagonal
köşeli ayraç:bracket
K Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
kern:karakter çiftlerini sıkıştırmak
kernel:çekirdek
key:tuş
key pad:tuş takımı
keyboard:klavye
keyed sequential access:anahtar sıralı erişim
keystroke:tuşa basmak
keyword:anahtar sözcük
kilobyte(KB):kilobyte(KB)
Kiosk:Giriş penceresi
know-how:yapabilme bilgisi
knowledge based system:bilgi tabanlı sistem
knowledge system:bilgi tabanlı sistem

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z