| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

P Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
Packet:: Paketİletişim ağı üzerinden gönderilen veri birimi.
Page:: Web'teki hypertext dökümanları.
Page View:: Nota yazımında sayfa düzeninin görülmesi.
Pan:: Yatay x-aksı boyunca uzanan bir kamera hareketi.
Paradox for Windows 4.5:: Analiz ve çizelgeler oluşturma çalışmalarında mükemmel, hızlı uygulama geliştirme ve kişiye özel uygulama geliştirme gücü mükemmel, kullanım kolaylığı iyi düzeyde yer alıyor. Front-end geliştirme özelliği orta düzeydeki bir program.
Parametre:: Özel bir program için verilmiş değeri gösteren değişken. Bir sistem, araç veya birimin sonradan belirlenebilen değişkeni.
Parity:: Hafızadaki data errorlarını tespit etmek için kullanılan fazladan bir bitlik kod. Data içerisindeki aktif bitlerin toplamının tek veya çift olduğunu sayarak kontrol işlemini gerçekleştirir.
Partition:: Sabit disk içerisindeki, özel amaçlar için kullanılan küçük bir bölüm. Hartdiskin varsa bölüntüsünü, kapasitesini, işletim sisteminin yerini vs. gösterir.
PAS 16:: Media- Vizion' in bu iki kartı bir birine çok benziyor. Yanlız PAS + in örnekleme ve çalma genişliği sadece 8 bit"ken PAS 16 , 8 , 12 ve 16 bitlik örneklemeler yapıp , çalabiliyor. Her ikisinin de 44.1 KHz.e kadar kapasitesi var bu iki kart ADPCM sıkıştırma ve dinamik filitreleme özelliklerine sahip . SBPro ve SB 16 gibi paslarda yamahanın 4 işlemcili FM çipi OPL 3 ' kullanıyorlar . PAS 16 'nın program desteği çok tatminkar PAS 'ların SB ve SBPro uyumlulu her ne kadar Media Vizion tarafından %100 olarak belirtese de , bazı problemlerle karşılaşmak mümkün . PAS 16 oldukça iyi bir kart , fakat ucuz değil . En iyi avantajlarından birisi SCSI aracısını içermesi . Kartın mekanik kalitesi üzerin 'de biraz çalışılmış. Midi parçalarının FM çipinden dinlemek hayal kırıklığı yaratabilir.Fakat 16 bitlik müzik modlüleri çok iyi duyuluyor. PAS 16 birlikte gelen programlar miktar ve kalite açısında bu kart'a artı puan getiriyor.
Path:: 3D bir doğru. Bu düz, eğrilmiş ya da basamaklar şeklinde olabilir. Bu tip bir Path boyunca objeler, ışıklar ya da kamera hareket edebilir. Pathler genelde Keyframe'lerden daha yumuşak bir hareket verirler.
Path (Yol, iz):: Bir bilgisayar grafik nesnesinin izlediği yol.
Pause:: Videoda kısa durdurma tuşu. Banda zarar vermemesi için belli bir süre sonra otomatik olarak playbach konumuna dönüşür (=still).
PC (Personel Computer):: Kişisel Bilgisayar.
PC Tools:: PC Tools, temel disk yönetimi, dosya işlemleri gibi alanlarda, işletim sistemi tasarımcılarının unuttuğu işlevleri kullanıcılara erişilebilir kılan kullanışlı bir yazılım.
PCM:: (Pulse Code Modulation) Ses renklerinin örneklenebilmesinde kullanılan bir teknik.
PD:: Genel kullanıma açıkPublic DomainÜcretsiz olarak kopyalayıp kullanabileceğiniz programlara verilen isim.
Peripheral:: Dışarıdan bağlanarak kullanılan I/O veya depolama (kayıt) cihazları.
PERL:: Unix altında CGI programlarına alternatif olarak çıkan güçlü bir programlama dilidir.
Perspective Interpolation:: Perspektif bir alan içindeki hatalı yüzeyleri düzgün bir duruma getirir. Örneğin, uzun bir mesafeye doğru giden bir demiryolu görüntüsü daralır ve renk değiştirir. Bu renkler bir bilgisayar ekranında 'Perspektive Inetrpolation' kullanılarak görüntülenebilir.
PGA:: Profesyonel Grafik Adaptörü
Picture search (PS):: Resim arama. Görüntü geçişini on kat hızlandırabilir.
Pie Chart (Pasta tablosu):: Bölümlerin bir bütün ile büyüklük veya fazlalık bakımından mukayese edildikleri bir grafik yorumu.
Pinch-off:: Daraltma, sıkma, kıstırma.
Ping:: Internet üzerindeki bir adrese ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eden bir yardımcı program.
PIP (Picture in Picture):: Resim içinde resim. Aynı ekran içinde televizyonun birkaç kanalının ve video görüntüsünün izlenmesine imkan verir. Görüntü kaydırılabilir veya dondurulabilir.
PITCH WHEEL:: Frekans ve modülasyon seviyesi ayarı için
Pixel:: Resim elemanı için kullanılan kısaltma. Tek bir bitlik bilgi ile monitör üzerinde adreslenebilen tek bir noktadır.
Pixelization:: Devamlı bir imgeyi bloklara ayırıp dijital bir görüntü vermek için, imgesel yapabilen yazılım kullanımı.
PKZIP:: PC'ler için paylaşımı ve kullanımı ücretsiz olan bir sıkıştırma yardımcı programı. PKUNZIP adındaki bir diğer program da bu sıkıştırma dosyaları açar.
POINT:: Adres: http://www.pointcom.com./Derecelendirilmiş ve tanıtımı yapılmış bir sürü Web servisi arasından bağlanmak istediğinizi buradan bulabilirsiniz. point ayrıca bir TOP 10 listesi ve uluslararası haberlerden başlıklar sunuyor.
Point-to-Point Protocol (PPP):: Noktalar Arası ProtokolRFC 1171'de tanımlanan bu protokol, seri bir hat üzerinden (örneğin telefon hattı) iki noktayı birbirine bağlama işlemini tanımlar. Seri Hat Üzerinden Internet Protokolü (Serial Line IP).
Polarite:: Uygulanan DC gerilimi.Polarization:Polarizasyon. Bir elektromagnetik dalganın elektirk alan vektörünün doğrultusu. Elektromagnetik dalgalar yatay, düşey, dairesel ve eliptik polarizasyonlu olabilirler.
POP:: Herhangi bir SLIP, PPP bağlantı sağladığınızda genellikle bir POP hesabınız olur. Bu hesap postanızı atmak için e-mail programınızı kullanmanızı sağlar. Kısaltmanın diğer bir açılımı ise Point of Presence'dir.
Port:: Diğer çevre birim elemanları ile haberleşmeyi sağlamak için kullanılan giriş-çıkış bağlantı noktası (kanalı)'dır. (seri veya paralel port)
PORT ADRESS:: TCP/IP tabanlı uygulamalar hattın diğer ucundaki bilgisayarla konuşmak için belirli bir port adresi kullanırlar. Port adresi, içinde verilerin nereden alınıp nereye verileceğini kesin olarak saptayan bir mekanizma barındırır.
Post Office Protocol (POP):: Posta Ofisi ProtokolüTek kullanıcı sistemlerin bağlandıkları hizmet birimlerinden posta mesajı alışverişi yapabilmelerini sağlayan protokol. POP, POP2 ve POP3 diye üç uyarlaması vardır. Sonraki uyarlamalar önceliklerle uyumlu değildir. Elektronik Posta (Electronic Mail).
Postmaster:: Bir ağ üzerindeki E-posta problemleri ile ilgilenen personel.
Potentiometer:: Ses düğmesi. (potansiyometre)
Power:: Güç, enerjinin harcandığı ya da işin yapıldığı değer.
Power supply:: Güç kaynağı.
PPP:: Modem aracılığıyla seri bağlantılar gerçekleştirmede kullanılan yeni bir protokoldür. SLIP protokolüne göre hatta düzeltme ve sıkıştırma özellikleri daha gelişmiş olduğundan bu protokolden % 5-10 daha hızlıdır. Çoğu Web tarayıcısı PPP veya SLIP bağlantısı istemektedir.
Prob:: Frekans ve benzeri etkenlerde empedans uygunluğu sağlayan araç ya da bağlantı kablosu.
Program:: Bilgisayara özel işlemler veya hedefler için verilen talimatlar dizisi. Programlara aynı zamanda 'software-yazılım' adı verilir.
Program search:: Kaset teyplerde bandın önceden programlanan belirli sayıdaki bölümünün çalışmasına imkan veren sistem. Bu program sayısı genelde 12 olur. Programlardan birkaç tanesi yardımcı bir tuş ile tekrarlanabilir. Çift kasetli teyplerde birinci kasetteki programların sırası ile ikincisi arasında bir uyum yaratılabilir.
Program select Button:: Program seçici düğme.
PROM:: PROM adlı programlanabilen ROM'dan gelmektedir. PROM satın alındıktan sonra kullanıcı tarafından programlanabilir. Program kullanıcı tarafından bir kez yazıldıktan sonra, başka bir program yazılamaz. PROM içerisinde ince nikel krom teller bulunur, bu teller sigorta teli gibidir. PROM programlayıcısı hazırladığı doğruluk tablosuna göre ve tümleşik devrenin adres girişlerine uygun akım uygulayarak bu telleri yakar. Bu işlemi yapan hazır PROM programlayıcısı cihazları piyasada bulunmaktadır. PROM üreten fabrikalarda kullanıcının doğruluk tablosuna göre programlayabilmektedir.
Prompt:: Ekranda görünerek, kullanıcıdan komut beklendiğini ifade eden bir karakter veya karakter dizisi. >: a veya c >:
Protocol:: Bilgisayar arası iletişimde iki bilgisayarın uyması gereken iletişim kuralları.
PS:: Picture Search.
PTC:: Pozitif sıcaklık katsayılı direnç.
Public Domain Software:: Telif hakkı olmayan ve serbestçe el değiştirilen ve kopya edilen yazılım.
P Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
paket:package
paket anahtarlamalı ağ:packet switching network
paket çözmek:unpack
paketlemek, sıkıştırmak:pack
paketlenmiş alan:packed field
palet:palette
pano:clipboard
pano, panel:panel
papatya çarklı yazıcı:daisy wheel printer
papatya dizimi:daisy-chain
para birimi:currency
para birimi simgesi:currency symbol
paragraf:paragraph
Paragraf Imi:Paragraph Mark
parazit:babble
parça kodu:feature code
parçalanmak:fragment
parlaklık:brightness
parmak:inch
parola:password
pay (re:kesirler):numerator (re: fractions)
payda:denominator (re: fractions)
pencere:window
pencere gözü:Pane
perakende:retail
pika:pica
pil:battery
pil takımı:battery pack
posta:mail
posta adresi:mailing address
posta etiketleri:mailing labels
Posta kodu:Zip Code
postalamak:mail
PostScript(tm):PostScript(tm)
priz:power socket
Program bağlama:Program linking
program üreteci:program generator
Program Yöneticisi:Program Manager
program, programlamak:program
programda tanımlanan kütük:program-described file
programda tanımlanan veri:program-described data
programlanmaz uçbirim:dumb terminal
programlanır salt okunur bellek:programmable read-only memory
programlanır uçbirim:intelligent terminal
punto:point (measure)
P Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
pace:ilerleme hızı
pacing:hız denetimi
pack:paketlemek, sıkıştırmak
package:paket
packed field:paketlenmiş alan
packet switching network:paket anahtarlamalı ağ
pad:doldurmak
paddle:denetim kolu
page:sayfa
page break:sayfa sonu
page down:sonraki sayfa
page layout:sayfa düzeni
page number:sayfa numarası
page printer:sayfa yazıcı
Page Setup:Sayfa Düzeni
page up:önceki sayfa
Paged Memory Management Unit:Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
paginate:sayfalandırmak
paging:sayfalama
paint:boyamak
paint box:boya kutusu
paired:eşli
palette:palet
palmtop computer:avuçiçi bilgisayar
Pane:pencere gözü
panel:pano, panel
panning:gezdirme
Paper:Kağıt
paper guide:kağıt kılavuzu
paper jam:kağıt sıkışması
paper registration:kağıt ayarlama
paper release:kağıdı bırakma
paragraph:paragraf
Paragraph Mark:Paragraf Imi
parallel:koşut
parameter:değiştirge
parent:üst
Parent directory:üst dizin
parent element:üstöğe
parenthesis:ayraç
parity:eşlik
parity bit:eşlik biti
parse:ayrıştırmak
partial:kısmi, bölümsel
partition:bölümlemek
partner:ortak
pass:geçmek
pass-through:düzgeçiş
passive:edilgen
password:parola
paste:yapıştırmak
patch:yamamak
path:yol
pattern:örüntü, desen
pause:duraklamak
peak:doruk
peer:
peer to peer:eşler arası
pel:bkz. picture element
pending:beklemede
penetration:yaygınlık
percent:yüzde
perforated:delikli
perform:gerçekleştirmek
performance:başarım
period:dönem, nokta
peripheral:çevrebirimi, çevresel
permanent:kalıcı
permit:izin
personal computer:kişisel bilgisayar
phase:evre
photoconductor:fotoiletken
photorealism:fotogerçekçilik
photorealistic:fotogerçekçi
phrase:tümcecik
physical:fiziksel
pica:pika
picker:seçici, toplayıcı
picture:resim, görüntü
picture element:görüntü öğesi
pie chart:dairesel çizim
pin:bacak, iğne
pipeline:ardışık düzen
piping(dos):yöneltme
piracy:korsanlık
pitch:karakter sıklığı
pixel:bkz. picture element
place holder:yer tutucu
Plain text:düz metin
platform:düzlem
plot:çizmek
plotter:çizici
plug:fiş
plug and go:tak ve kullan
plug and play:tak ve kullan
plug-compatible:tümüyle uyumlu
plug-in (software):uyumlu ek (yazılım)
plural:çoğul
plus sign:artı imi
PM (12 saatlik zaman biçimi):ÖS (Öğleden Sonra)
PMMU:bkz. Paged Memory Management Unit
pocket:cep
Pocket guide(booklet):Cep kılavuzu
point:nokta, göstermek
point (measure):punto
Point Of Sale:satış noktası
pointer:imleç, gösterge
polar:kutuplu, kutupsal
polarize:kutuplamak
poll:yoklamak
pool:havuz
pop up menu:açılır menü
pop up message:beliren ileti
pop up window:beliren pencere
port:kapı
portability:taşınırlık
portable computer:taşınır bilgisayar
portrait (page orientation):düşey
POS:bkz. Point Of Sale
position:konum
Positioning:Konumlandırma
positive:olumlu, artı
POST:bkz. Power On Self Test
posterization:gri sayısını azaltma
postmortem:işlem sonrası
Postpone:ertelemek
PostScript(tm):PostScript(tm)
power:güç
power cord:güç kablosu
power light:güç ışığı
power off:kapamak
power on:açmak
Power On Self Test:otomatik sınama
power socket:priz
power strip:anahtarlı uzatma kablosu
power supply:güç kaynağı
power switch:güç anahtarı
power typing:serbest yazma
power-on indicator:açık göstergesi
powers (re: math function):üst
pragmatics:kullanımbilim
pre-:ön-
precedence:öncelik
precision:duyarlık
precompile:ön derleme
predefine:önceden tanımlamak
predict:öngörmek
preface:önsöz
Preferences:Yeğlenenler
preliminary checklist:ön denetim listesi
preparation:hazırlık
prepress:baskı öncesi
preprocessor:önişlemci
preselected choice:vurgulu seçenek
presentation:sunu, gösteriliş
presentation manager:Sunu Yöneticisi
preset:önceden belirlenmiş
press:basmak
Preview:Önizleme
Previous:Önceki
price:eder
primary:birincil
prime number:asal sayı
primitive object:ilkel nesne
print:yazmak, yazdırmak
print head:yazıcı kafası
Print Manager:Yazdırma Yöneticisi
Print Merge:Birleştirerek Yazdırma
print queue:yazıcı kuyruğu
Print Screen key:Ekran Yaz tuşu
print server:yazdırma sunucusu
print spooler:yazdırma kuyruklayıcısı
print wheel:yazdırma çarkı
printer:yazıcı
printer driver:yazıcı sürücüsü
Printer Settings:Yazıcı ayarları
printer setup:yazıcı ayarları
printer writer:yazdırma programı
printout:(yazılı) çıktı
priority:öncelik
privacy:kişisel gizlilik
privacy lock:erişim kilidi
private:özel
privilege:ayrıcalık
problem:sorun
problem-oriented language:sorun yönelimli dil
procedural language:yordamsal dil
procedure:yordam
procedure-oriented language:yordam yönelimli dil
process:süreç, işlem
process control:süreç denetimi
processing:işleme, işlem
processor:işlemci
processor unit:işlem birimi
production:üretim
productive:üretken
productivity:üretkenlik
profile:belgi
program:program, programlamak
program generator:program üreteci
Program linking:Program bağlama
Program Manager:Program Yöneticisi
program temporary fix:geçici program düzeltmesi
program-described data:programda tanımlanan veri
program-described file:programda tanımlanan kütük
programmable read-only memory:programlanır salt okunur bellek
progressive:aşamalı
project:tasarı, proje
projection:izdüşüm
prologue:öndeyiş
PROM:bkz. programmable read-only memory
promote(to):yükseltmek
prompt:istemde bulunmak, bilgi istemi
Proofing a document:Belge doğruluğunu sağlamak
propagation:yayılma
properties:özellikler
proportional:orantılı
proportional font:orantılı yazıyüzü
protect:korumak
protocol:iletişim kuralları
prototype:ön ürün
pseudo-:sözde-
PTF:bkz. program temporary fix
public:kamu, genel
publication:yayın
publish:yayınlamak
Publisher:Yayıncı
publishing:yayıncılık
pull down menu:çekme menü
pulse:vurum
punch:delgi
punctuation:noktalama
purge:temizlemek
purpose:amaç
pushbutton:düğme
pushbutton dialing:tuşlu çevirme
Puzzle:Çözmece

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z