| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

Ö Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
Ö Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
öbek:group
öbek çözmek:unblock
öbek kopyalama:block copy
öbek seçimi:block selection
öbek silme:block delete
öbek taşıma:block move
öğe:item
öğreti:discipline
ölçü birimi:Unit of measurement
ölçüm:measurement
ölçüt:criteria
ön arabellek:cache buffer
ön denetim listesi:preliminary checklist
ön derleme:precompile
ön uç:front end
ön ürün:prototype
ön-:pre-
önalan:foreground
önbelleğe alma:caching
önbellek:memory cache
önce gelen karakterler:leading characters
önceden ara belleğe alma:anticipatory buffering
önceden belirlenmiş:preset
önceden sayfalama:anticipatory paging
önceden tanımlamak:predefine
Önceki:Previous
önceki boyuta getirme düğmesi:restore button
önceki sayfa:page up
öncelik:priority
öncü:leader
öndeki sıfır:leading zero
öndeyiş:prologue
öne getirmek:bring to front
önemli:important
önemsiz:trivial
önetiket:header label
öngörmek:predict
Önizleme:Preview
önişlemci:preprocessor
önsöz:preface
önyükleme:bootstrap
önyüklemek:boot
Örgü:Web
örnek:example
örnek olay incelemesi:case study
örneksel:analog
örnekselden sayısala dönüştürücü:analog-to-digital converter(ADC)
örnekseme:analogy
örtü:blanket
örtük:implied
örtülü:implicit
örtüşmek:overlap
örüntü, desen:pattern
ÖS (Öğleden Sonra):PM (12 saatlik zaman biçimi)
öteki:alternative
öteki ad:alias
öteki birleştirme sırası:alternate collating sequence
öteki karakter seti:alternate character set
öteki kod sayfası:alternate code page
öykünmek:emulate
öykünücü:emulator
öykünüm:emulation
öykünüm programı:emulation program
öz ilinti:autocorrelation
özdevimli:automatically
özdevimli ayar:auto adjust
özdevimli bağ/bağlantı:auto link
özdevimli bağlantı:auto logon
özdevimli başlama:automatic Startup
özdevimli besleme:auto-feed
özdevimli çağırma:auto call
özdevimli güncellemek:auto Update
özdevimli görüntü karartma:auto-dim
özdevimli kaydetme:autosave
özdevimli kaydetme sıklığı:autosave frequency
özdevimli seçme:auto select
özdevimli vezne:automated teller machine
özdevimli yanıt:auto answer
özdevinim:automation
özdevinir:automata
özdeş:identical
özdeşlik:identity
özdirenç:impedance
özel:private
özel amaçlı sözcük:reserved word
özel bağlantı numarası:tie line
özellik:feature
özellikler:properties
özet:abstract
özgün:original
öznitelik:attribute
özyineleme:recursion
özyineli:recursive
ÖÖ (Öğleden Önce):AM (12 saatlik zaman biçimi)
Ö Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z