| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

L Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
LAN:: Yerel bilgisayar ağı.
LCD:: Bilgisayara kablo ile bağlanarak aldığı görüntüyü perdeye yansıtan bir projeksiyon aletidir. Bilgisayardan gelen video sinyalini sağlıklı bir şekilde yansıtamaz. Geniş bir topluluğa yapılacak, içinde video bulunmayan basit prezantasyonlar bir LCD yardımıyla perdeye yansıtılabilir.
LCD Paneli:: Bir PC'den alınan metin veya grafik bilgilerini, ışık kaynağı olarak standart bir transmissif tipi projeksiyon cihazı kullanarak büyük bir ekrana veya duvara yansıtmayı yaratan bir panel. Büyük insan gruplarının bilgisayar gösterimi ve imgelerini bir karede izlemelerini sağlar.
LD-ROM:: Bilgisayardan alınan talimatların, 12 inçlik diske video ve audio trackleri olarak kayıt edilmelerini sağlayan yeni bir kompact disk.
Lexmark Winwriter Ailesi:: Yılın sonuna doğru çok yeni tanıdığımız ürün ailesi; Winwriter 200, Winwrite 400, Winwriter 600 ürünlerinden oluşuyor. Yazıcının en önemli özelliği üzerinde Mikrosoft logosu bulunan ilk yazıcılar olması. "Mikrosoft at work" anlayışından yola çıkılarak hazırlanmış Windows Printing System yazılımı sayesinde, bilgisayarın yazıcının yükünü paylaşması ve basım süresini benzerlerinin yarı zamanında gerçekleştiriyor.
Light Source Shading:: Bilgisayar grafiklerinde, bir 3-d nesnesinin üstüne vuran bir ya da daha fazla ışığın efektleri.
Line Chart:: Birbirine bağlanan data noktalarından oluşur.
Line Drawing:: Bir nesnenin imgesini yüzeylerin çizgilerine girerek göstermek.
Line Drawing, 2-D:: Düz bir imge üstünde çizim yapılmasından oluşan gösterim metodu. (bir yapının zemin planı veya çift yaylı bir grafik gibi) Derinlik öngörülmemektedir.
Line Drawing, 3-D:: Üç boyutlu bir nesnenin iki boyutlu bir görüntü düzeyinde projeksiyonunu açıklar. Gerçek bir nesnenin bir lensten geçerek bir kameranın düz camına projeksiyonuna benzeyen, perspektif projeksiyon teknikleri uygulanmaktadır.
Line trafo:: Hat trnasformatoru.
Lineer:: Doğrusal, çizgisel.
Link:: Yayınlanacak işareti asıl vericiye gönderen küçük güçlü yüksek frekanslı verici.
LINK (BAĞLANTI):: HTML bağlantıları döküman içinde sizi başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya bambaşka bir servise yollayabilir. Not: Bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili metinden oluşur.
List-Serv:: E-posta listelerindeki dosyaların otomatik olarak dağıtımı ve yönetimi için kullanılan ücretsiz yazılım programıdır. Çok değişik konularda mektuplaşmak için listeler vardır. Bazı listeler "açık", bazıları ise "kapalı"dır. Açık listenin anlamı, herhangi bir kişi, listedeki herkese bir mesaj gönderebilir. Kapalı listelerde ise belirli kişiler birbirleriyle mesajlaşabilir.
Listserv:: Bitnet/EARN iletişim ağı için tasarlanmış bir otomatik posta listelerine dağıtım sistemi. Avrupa Akademik ve Araştırma Kurumları Arası Bilgisayar Ağı (European Acadamic Research Network), posta listesi (mailing list).
Loop:: Devamlı olarak bir dizi bilgisayar instructionu (talimatı)'nı tekrarlayan ve bu işlemi belli bir sonuç elde edilene veya önceden belirlenen bir şart gerçekleşene kadar sürdüren program bölümü.
Lotus Notes:: Lotus Notes, rakiplerinin olanca ataklarına rağmen, bu kadar çok değişik platformda, bu denli ayrık çalışma tarzlarına sahip kişiler arasında çalışma sırasında görüşme ve fikir alışverişi sağlama adına şimdilik daha gelişen program.
LYCOS:: Adres: http://a2z.lycos.com/Bu karşılaştırmalı katalog, INTERNET üzerinde ne ararsanız saniyeler içinde karşınıza getirir. Text, grafik, ses, video... Lycos, PC Magazine magazin tarafından ilk 11 Web servisi arasına girmeye hak kazanmıştır.
L Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
lazer yazıcı:laser printer
Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç):Legal
Letter (özel kağıt boyutu:?inçx?inç):letter
lisans:license
lisans anlaşması:license agreement
lisanslı program:licensed program
liste:list
listelemek:list
logo:logo
L Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
label:etiket
lag:gecikme
LAN:bkz. Local Area Network
landscape (page orientation):yatay
language:dil
laptop computer:dizüstü bilgisayar
laser printer:lazer yazıcı
lasso:kement
last:son
latch:mandal
latency:gecikme süresi
launch(to):başlatmak
layer:katman
layout:yerleşim
leader:öncü
leader character (tab):(sekme) iz karakteri
leading characters:önce gelen karakterler
leading zero:öndeki sıfır
leased line:kiralanmış hat
least significant digit:en sağdaki basamak
left adjust:sola yaslamak
left aligned:sola yaslanmış
left alignment:sola yaslama
left justify:sola yaslamak
Legal:Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç)
legal file name:geçerli kütük adı
legend:gösterge, açıklamalar
length:uzunluk
letter:mektup
letter quality:mektup niteliği
Letterhead:antet
level:düzey
lever:kol
library:kitaplık
license:lisans
license agreement:lisans anlaşması
licensed program:lisanslı program
life cycle:yaşam döngüsü
light:ışık
light pen:ışık kalemi
limit:sınır
line:satır
line feed:satır besleme
line printer:satır yazıcı
line spacing:satır aralığı
line weight:çizgi kalınlığı
linear:doğrusal
lines per inch:satır/inç
link:bağlantı
linkage:bağlantı
liquid crystal display:sıvı kristal görüntü birimi
list:listelemek
literal:hazır bilgi
live:canlı
lo end:bkz. low end
load:yüklemek
loader:yükleyici
local:yerel
Local Area Network:yerel ağ
locate:yerini belirlemek
location:yer
lock:kilitlemek
log:günlük tutmak
log file:günlük kütüğü
log in:oturum açmak
log off:oturum kapamak
log on:oturum açmak
log out:oturum kapamak
logic:mantık
logic board:mantıksal çevrim kartı
login:oturum açmak
logo:logo
logon:oturum açmak
long dash:me çizgi
lookup:arama
loop:döngü
loosely coupled:gevşek bağlı
low:düşük
low density:düşük yoğunluklu
low end:alt uç
low-level language:alt düzey dil
lowercase:küçük harf
lpi:bkz. lines per inch

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z