| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

R Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
Rafine etmek::Tamamen RAM'a depolanabilmesi için sıkıştırılmış bir bilgisayar animasyonlu sekans.
RAM::Slayt, film şeridi veya video ya da audio bant bölümlerine, orijinal kronolojisine bakılmaksızın girebilme olanağı.
RAM-Animation::RAM (Silinebilen Bellek) olarak bilinen bu elemanlar oku/yaz belleği olarak da adlandırılır. RAM, gelişi güzel geçişi olan bellek demektir. RAM'lar her türlü sayısal devrede ve özellikle bilgisayarlarda geçici veri ve program saklanmasında kullanılır.Bilgisayar programı işleme girdikçe, RAM bölgelerinin çoğunun içindekiler de sürekli olarak değişecektir. Bu nedenle bilgisayar hızının düşmemesi için okuma ve yazmayı tamamlama süreleri RAM'da hızlı olması istenir. RAM'ların en büyük sorunu geçici bellek olmasıdır, yani RAM'ın elektrik enerjisi kesildiğinde saklı olan bilgi de kaybedilir. Bazı devrelerde elektrik kesildiği anlarda saklanan bilginin silinmemesi için batarya ile besleme sağlanır.
RANDOM ACCESS::Radyo ve televizyon vericisinden yayın alımının mümkün olduğu maksimum uzaklık.
Raster::Yüksek çözünürlüklü monitör ve kartlar, dye-sublimation yazıcı, multimedya ürünleri renk kalibratör sistemleri
Raytracing::Radyo ile bilgi veri hizmeti. Yayınla birlikte kısa mesajlar yazılı olarak seçilebilir. Ancak radyonun bu alıma uygun bir dijital akımın olması gerekir.
RDS (Radio Data Service)::Kahrolası Elkitabını Oku (İnternette)Bu kısaltma genelde birisi çok basit ya da genel bir soru sorduğu zaman kullanılır.
REAL AUDIO::Bireysel veya grup gösterimi için imgenin şeffaf cam veya özel madde ile kaplanmış bir akrilik ekrandan geçirilmesi. Ekran projeksiyon cihazı ve seyirci arasına yerleştirilir.
Real Time kayıt::Sequencer programlarında metronom dinlenerek yapılan canlı müzik şekli.
Real Time Recording::Artık bilgisayarlarımız bu kart sayesinde bir sinema ekranı, bir TV ekranı,bir konuşan Ansiklopedi ve hatta konuşan döküman sistemi diyebiliriz. İlk resimli ansiklopediyi 1922'de basan COMPTON ilk multimedya ansiklopedisini de 1990'larda piyasaya sürdü. Compton's Interactive EnyclopediaŞimdi COMPTON'un tüm CD kütüphaneleri; video oyunlarının her cinsi, ansiklopedilere başvurulan dökümanlar, iş dünyası, almanaklar, atlaslar, seyehat kılavuzları, safariler, müzik, avcılık, tenis, balıkçılık, golf vs. dersleri,dünya kupası albümleri, mega starların klipleri, video klipler hemen hepsi CD-ROM sürücüsü olan bütün bilgisayar kullanıcılarının elinin altında, renkli ve hareketli olarak ekranlarında...Çağdaş teknoloji sizi bilim ve eğlence dünyasına davet ediyor,bu daveti kaçırmayın.
Real-Time::Web Tarayıcılara FM kalitesinde konuşma ve müzik dinlemek için eklenen bir programdır. Bu programı tek başına kullanabileceğiniz gibi Netscape'e de ekleyebilirsiniz. Bu program hakkındaki demolar için Sony Magic Link'i http://gnn.com/gnn/wr/ads/song/ adresinden ya da Real Audio'yu http://www.realaudio.com adresinden bulabilirsiniz.
Real-Time Animation::Bilgisayar ekranında gerçek saat zaman dilimine bire bir nispetinde uyan zaman.
Referans::Yansıma.
Reflection::Yansıtıcı eleman.
Reflector::Ani tepki geriye çekmek.
Refleks::Yazıcı
Register::AC ya da DC gerilim değerini kararlı tutmaya çalışan devre.Regüle: Kararlı, kararlı duruma getirme.
Regülatör::Teypte iki kasedin arka arkaya çalınması.
Relay play::CD'de kalan sürenin gösterildiği hane.
Remaining time::Cihazın veya cihazın bir işlevini kablolu veya kablosuz olarak uzaktan kontrol eden cihaz.
Remote Controls Windows::Uzak girişUzak bir bilgisayarda sanki o bilgisayara doğrudan bağlıymış gibi işlem yapmak, bu işlem genelde iletişim ağı üzerinde bir protokol kullanılarak yapılır. Telnet.
Remote login::Uzaktan kumanda cihazından gelecek sinyalleri alan küçük pencere. Bu bölümün temiz olmasına dikkat etmek gerekir. Aksi halde sinyal almayabilir.
Render::Değişik saatlere ayarlanan programların her hafta aynı saatte alınmasını sağlayan sistem. CD player'da bir şarkının devamlı olarak tekrar edilmesini sağlayan özellik.
Reset::RTL.
Resolution (Ayrışım)::Çok kısa süreli eko ya da ses derinliğine verilen isim.Reversad imge television:Normal görüntüyü simetrik olarak tersine çeviren televizyon. arkadan bir perdeye projeksiyon yapabilen televizyonda da olması gereken bir özelliktir. Reverse Video: Karanlık bir geri planda aydınlık görünümden ziyade, aydınlık geri planda karanlık görüntüler.
REVERBERATION::Karanlık bir geri planda aydınlık görünümden çok, aydınlık geri planda karanlık görünümler.
RF (Radio Frequency)::Request For Comments.
RFC::Elektronik posta başlıklarının biçimi için Internet standardı. Elektronik Posta (Electronic Mail).
Ring counter::Bilgisayarlar için çalışma yeri.
RTFM::kullanım kılavuzunu oku
R Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
radyo düğmesi:radio button
raf:rack
raf yapısında:rack-mounted
rapor:report
rasgele:random
rasgele erişim:random access
rasgele erişimli bellek:random-access memory(RAM)
renk:color
renk eşlemi:color map
renk paleti:color palette
renk tekeri:color wheel
renk özü:hue
renkli grafik:color graphics
Renkli Grafik Bağdaştırıcı:color graphics adapter
resim, görüntü:picture
risk değerlendirmesi:risk assesment
robot:robot
robotbilim:robotics
Roma sayıları:Roman numerals
R Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
rack:raf
rack-mounted:raf yapısında
radiation:ışıma
radio button:radyo düğmesi
ragged edge:düzensiz kenar
Raise(to):yükseltmek
RAM:bkz. Random Access Memory
random:rasgele
random access:rasgele erişim
random-access memory(RAM):rasgele erişimli bellek
range:erim
raster:ızgara
raster scan:ızgara tarama
rate:hız, oran
ratio:oran
rational number:oranlı sayı
raw:ham
re-:yeniden
read:okumak
Read Only:salt okunur
Read Only Memory:Salt Okunur Bellek
ready:hazır
real:gerçek
real number:gerçek sayı
rearrange:yeniden düzenlemek
Reassign:Yeniden atamak
reboot:sistemi yeniden yüklemek
recall:geri çağırmak
receipt:alındı
receive:almak
receiver:alıcı
recent:en son
receptacle:yuva
recognition:tanıma
record (noun):tutanak
record (verb):tutanak yazmak
recover:kurtarmak
recoverable:kurtarılır
recovery:kurtarma
recursion:özyineleme
recursive:özyineli
recycle:yeniden çevrime sokmak
reduce:küçültmek
Reduced Instruction Set Computer:Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
redundancy:artıklık
redundancy check:artıklık denetimi
reel:makara
reengineering:yeniden yapılama
refer:bakmak, başvurmak
reference:başvuru, ilgi
reflect:yansıtmak
refresh:yenilemek
refresh rate:yenileme hızı
regenerate:yeniden üretmek
region:bölge
register:yazmaç, yazmak
registered trademark:tescilli ticari marka
reiterate:yinelemek
reject:geri çevirmek
relation:ilişki
relational:ilişkisel
relational database:ilişkisel veritabanı
relational operator:ilişkisel işleç
relative:göreli
relay:anahtarlamak
release:yayım
reliability:güvenilirlik
relocate:yerdeğiştirmek
remainder:kalan
remark:açıklama
reminder:anımsatıcı
remote:uzak
remote job entry:uzaktan iş girişi
remote power off:uzaktan kapama
remote power on:uzaktan açma
remove:kaldırmak, çıkarmak
Rename:yeniden adlandırmak
Rendering:Gerçekleme
reorder:yeniden düzenlemek
repaginate:yeniden sayfalamak
repair:onarım
repeat:yinelemek
repeater:yineleyici
replace:yerine koymak, değiştirmek
replace mode:üstüne yazma kipi(sözcük işlem)
reply:yanıt
report:rapor
repository:havuz
representation:gösterim
request:istek
required hyphen:istenen kısa çizgi
required page break:istenen sayfa sonu
required parameter:gereken değiştirge
requirement:gereksinim
requirement specification:gereksinim belirtimleri
reseller:satıcı
reserve:ayırmak
reserved word:özel amaçlı sözcük
reset:ilk duruma getirmek, sıfırlamak
resident:yerleşik
Resize:Yeniden Boyutlandırmak
resolution:çözünürlük
resolve:çözmek
resource:kaynak
response:yanıt
response time:yanıt süresi
restart:yeniden başlatmak
restore:geri yüklemek
restore button:önceki boyuta getirme düğmesi
restrict:sınırlamak
result:sonuç
resume:sürdür
retail:perakende
retention period:saklama süresi
retrieve:erişmek
retry:yeniden denemek
return:dönmek
return code:dönüş kodu
reusable:yeniden kullanılır
reverse:ters
reverse engineering:tersine mühendislik
reverse image:ters görüntü
reverse video:ters görüntü
Revert:Dönmek
review:gözden geçirmek
Revisable-Form Text:Değiştirilebilir Biçimli Metin
revision:gözden geçirmek
revision bar:değişiklik çubuğu
revision symbol:değişiklik simgesi
rewind:geri sarmak
RFT:bkz. Revisable-Form Text
ribbon:şerit
Rich Text Format:zengin metin biçimi
right adjust:sağa ayarlamak
right align:sağa yaslamak
Right alignment:Sağa yaslama
Right indent:Sağdan girinti
right justify:sağa yaslamak
RISC:bkz. Reduced Instruction Set Computer
rise:yükselmek
risk assesment:risk değerlendirmesi
Roadmap:Yol haritası
robot:robot
robotics:robotbilim
ROM:bkz. Read Only Memory
Roman numerals:Roma sayıları
root directory:kök dizin
Rotate:Döndürmek
round:yuvarlamak
router:yöneltici
routine:yordam
row:dizeç
royalty:telif hakkı
RTF:bkz. Rich Text Format
rule:kural
ruler:cetvel
run:çalıştırmak
run-time environment:çalıştırma ortamı
run-time module:çalıştırma birimi
run-time version:çalıştırma sürümü
running foot(ing):yinelenen altlık
running heading:yinelenen başlık

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z