| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

N Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
NCSA:: Ağ görgü kuralları, NETwork (ağ) ve etlQUETTE (görgü kuralı) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen bu kelimeyle, bir ağ üzerinde uyulması gereken davranış kuralları ifade edilmektedir.
NEC Multisync 5FGe:: Sonsuz sayıda renk gösterebilen, maksimum çözünürlüğü 1024x768 Non-Interlaced ve bant genişliği 80 MHz olan MultiSync 5FGe düşük enerji maliyeti ile de dikkat çeken bir Monitör çeşidi.
NERD WORLD:: Adres: http://www.nerdworld.com/Gerçekten bulmak istediğiniz Web sayfalarına ya da haber gruplarına kolayca ulaşın. Kendi-Indexinizi-Yaratın özelliğine bir göz atın.Netiquette:Ağ görgü kuralıNetwork (ağ) ve etiquette (görgü kuralı) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen bu kelime ağ üzerinde davranılması gereken biçimi ifade etmektedir.
NETSCAPE:: Netscape firmasının bir ürünü olan Netscape Navigator NCSA tarafından geliştirien Mosaic'in temeleri üzerine kurulmuştur. Şu günlerde 32 Bit sürümündeki Java eklemesiyle ve her sürümünde gelen yeniliklerle en çok aranan Web tarayıcısı durumuna gelmiştir. Mosiac'in asıl yaratıcısı olan Mark Andreessen NCSA firması tarafından kiralanarak Netscape'i yarattı. Firma ismini Netscape Communications Co. olarak değiştirip halka açıldı ve her biri milyarder oldu. Firma aynı zamanda Web sunucusu olmak isteyenler için de yazılım pazarlıyor. NCSA'ya bağlanıp Netscape'in son sürümünü edinmek için http://home.netscape.com/ adresine bağlanın.
Network:: Bilgisayar ağı. Birçok bilgisayarın çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanarak bazı bilgileri paylaşabilmelerini sağlar.NewgenA3 ve A4 ebatlarında baskı yapan postscript multiplatform yazıcılar.
NIC:: Ağ Danışma MerkeziAğ danışma merkezi (NIC) ağ kullanıcılarına bilgi, yardım ve diğer hizmetleri sunan yerdir.
NIC.DDN.MIL:: Savunma Bakanlığı İletişim Ağı (DDN) Ağ Bilgi Merkezi'nin (NIC) alan ismi. Savunma Bakanlığı Bilgisayar Ağı için Ağ Danışma Merkezi, Alan İsmi Sistemi, Ağ Danışma Merkezi.
NNTP:: Ağ Haberleri Aktarma Protokolü (Network News Transfer Protocol).
Node:: DüğümBir örgünün topolojik tanımında düğüm (halkaların) bir bağlantı noktasıdır. sözcük veri örgüleri kapsamında özellikle paket hat değiştirmede bir hat değiştirme merkezi olarak da kullanılagelmiştir.
Noise:: Gürültü. Rasgele değişen bozucu işaretler. Gürültü seste hışırtı halinde, resimde ise karlanma olarak ortaya çıkar.
Noise (Parazit):: Audio sitemlerinde bir elektirk karışıklığı ya da istenmeyen bir ses. Videoda elektrik enerjisinin "random spruts" veya karşılığı denir. Çok parazit snow (karlanma) da denilmektedir.
NOISE REDUCTION:: Stüdyoda mevcut dip gürültüyü bastıran ya da kaybetmeye çalışan cihaz.Noise reduction: Bandın ses kanalındaki parazitleri gideren sistem.
Noise Temperature:: Gürültü Sıcaklığı. Bir sistemde işarete eklenen gürültünün miktarını göstermek üzere kullanılan eşdeğer sıcaklık. Gürültü sıcaklığı ne kadar az ise eklenen gürültü o kadar azdır.
NoNoise:: Sonic Solitions adlı firmanın Apple Macintosh bilgisayarlarında çalışan digital audio sisteminin önemli fonksiyonlarından biridir. Müzikal yapı altındaki her türlü gürültü (Noise) parazit ve çıtırdıyı filtreleyen özel sistem.
Novell Netware 3.12:: Novell NetWare, hem küçük hem de orta boy iletişim ağları için mükemmel bir çözüm sunmaya devam ediyor. Yine, dosya ve yazıcı paylaşımı, hız, güvenlik ve çoğu işletim sistemi için iletişim.
NR (Noise Redictor):: Düşük seviyeli yüksek frekans sinyalindeki parazitleri otomatik olarak azaltan sistem (=Dolby)
NRC:: İnorganik maddelerden yapılan ve pikabı istenmeyen vibrasyonlara, akusik beslemelere karşı koruyan devre.
NTSC:: ABD'nin kullanıldığı renkli yayın standardı. 525 satır ve 60 Hz frekans kullanır. Renkli yayını ilk deneyen ülke ABD olmuştur. Bunun sonucu olarak ABD'ye özgü bir renk sistemi ortaya çıkmıştır. Japonya, Kanada ve Meksika'da bu sistemi kullanır.
N Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
nakit:cash
nesne:object
Nesne Bağlama ve Katıştırma:Object Linking and Embedding
nesne tabanlı:object-based
nesneye dayalı:object oriented
nesneye dayalı çözümleme:object-oriented analysis
nesneye dayalı programlama:object-oriented programming
nesneye dayalı sınama:object-oriented testing
nesneye dayalı tasarım:object-oriented design
nicelemek:quantify
nicelik, miktar:quantity
nitelemek:qualify
niteleyici:qualifier
nitelik:quality
Nitelik Denetimi:Quality Control
Nitelik Güvencesi:Quality Assurance
nokta:dot
nokta uzaklığı:dot pitch
nokta, göstermek:point
noktalama:punctuation
noktalı Altçizgi:dotted underline
noktalı çizgi:dotted line
not:note
numarasız:unnumbered
N Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
name:ad
naming convention:adlandırma kuralları
national:ulusal
national language character set:ulusal dil karakter kümesi
national language support:ulusal dil desteği
native:yerel
native language:anadil
natural:doğal
navigation:dolaşma
near-letter quality:mektup niteliğine yakın
negate:olumsuzlamak
negative:olumsuz, eksi
negative indentation:ters girinti
nest:yuva, yuvalamak
network:
network administration:ağ yönetimi
network administrator:ağ yöneticisi
network management:ağ yönetimi
network manager:ağ yöneticisi
network topology:ağ topolojisi (ilingesi)
networking:ağ oluşturma
new:yeni
new line:yeni satır
next:sonraki
nibble (measurement unit):yarım byte
nickname:takma ad
node:düğüm
node id:düğüm tanıtıcısı
noise:gürültü
non-breaking hyphen:bölünemez kısa çizgi
non-breaking space:bölünemez boşluk
non-linear:doğrusal olmayan
non-printing characters:basılamaz karakterler
nonbreak space:bölünemez boşluk
nonbreaking space:bölünemez boşluk
nondisplay:görüntülenmez
none:hiçbiri
nonescaping key:konum atlatmayan tuş
nonimpact:vuruşsuz
nonresident:yerleşik olmayan
nonswitched line:aktarmasız hat
nonuniform:birörnek olmayan
nonvolatile:kalıcı
normal:olağan
notation:gösterim
notch:çentik
note:not
notebook computer:defter bilgisayar
notice (n):bildirim
notice (v):bildirmek
notify:bildirmek
nucleus:çekirdek
null:boş, anlamsız
null character:sıfır (onaltılı sayı sisteminde)
null modem:kukla modem
null set:boş küme
number:sayı
numeral:sayıt
numerator (re: fractions):pay (re:kesirler)
numeric:sayısal
numeric keypad:sayısal tuş takımı
numeric(al):sayısal

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z