| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

D Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
DA (Display Adapter):: Görüntü adaptörü.
DA Conversion:: Bilsayarın hafızasında herhangi bir şekilde depolanmış örnekler sayısal olarak işlenip analog sinyallere çevrilir. Bu sinyallerinde uygun bir cihaza iletilmesiyle hafızadaki o verinin temsil ettiği sesi duyarız.Sentezleme yoluBilgisayar ses kartına veya içerdiği ses düzeneğine nota bilgisini yollar. O düzenekte bu bilgiye analog sinyaller üretir.En uygun iki tür sentezleme metodu FM ve dalga tablosu sentezlemeleridir.MIDI Yardımıyla Nota bilgisi, bir midi aracısıyla, midi standartını destekleyen müzik aletlerine bilgisayardan yollanır. Bu müzik aletleri de gelen bilgiye göre müzik üretir. Burada gerçekleşen olay kısaca şudur Bilgisayar çeşitli müzik aletleriyle belli bir aracı sayesinde iletişim kurabilmektedir.CD-ROM Sürücünün Denetlenmesi Bilgisayar bir CD sürücüsünü kontrol ederek, bir CD' deki depolanmış müziği okutabilir.Ses kartlarının bilgisayar dünyasında anlayabileceği sayılar dijital halinde ifade etmenin temelinde analog/dijital çevirme işlemi bulunmaktadır. Örneklemenin kalitesi alınan örneklerin ne kadar sıklıkla alındığı ve her bir örneğin ne kadar bit'le anlatıldığıyla doğru orantılıdır. Örnek olarak, l6 bitlik, 44 Khz.lik bir örneklemenin anlamı bir doğal sesi, bir/44000 sinyalde, bir değerini ölçmek ve elde edilen değeri 2 üzeri l6 değerden birisine (2^16)eşitlemektedir. Günümüzde l6 bitlik örneklemeler yaygındır. Fakat değişik çözünürlüklerde vardır.Adlib Gold l000, l2 bitlik Genoa Audiobahn l0 bitlik örnekleme kullanılır.ADPCM PCM`in değişik bir çeşidi olup daha çok sıkıştırma olanağı sağlar. Bunun bedeli de ses kalitesinin PCM de olduğundan daha az olmasıyla ödenir.FM Sentezleme Yukarıda bahsedilen bu sentezleme metodunda ses verisi: dalga şekli üretebilen işlemciler tarafından yaratılır. Bunu da bazı basit dalga şekillerini kullanarak, bunları çeşitli şekilde belirleştirerek yapmaya çalışırlar. Temel olarak Sinüs kare, üçgün, testere dişi şeklindeki bazı basit dalga şekillerini birleştirip ezip büzüp gerçek bir ses datasına yaklaşmaya çalışırlar.Bu tabi ki çok zordur. Etrafımızda duyduğumuz doğal sesleri yapısında o kadar fazla Sinüs dalgası vardır ki bunlar sayı olarak taklit edilmesi bile şekil olarak taklit edilmeleri imkansıza yakındır. FM sentezleme yoluyla gerçekci sesler elde etmek zordur. Zaten FM sentezleme ile elde edilmiş sesleri dinlerken, elektronik devreleri bu işte bir parmağı olduğu hissine kapılırız. Gerçek sese yaklaşmak için gelişigüzel dalga birimlerinin de kullanıldığı olur. Fakat daha çok işlemci kullanmak kaliteli ses elde etmek için daha uygun bir yöntemdir. Adlib FM sentezlemeyi kullanan ilk kartı. Bu kart'da iki işlemcili bir yamaha YM 3812 FM çipi bu görevi üstlenmişdir. Bir çok Adlip uyumlu kartlarda FM sentezlemeyi kullanırlar. FM sentezleme yapan daha yeni kartlar yamaha SBPro daha mantıklı bir seçim olacaktır.
DA/Converter:: Bilgisayar tarafından kullanılan dijital sinyalleri, analog sinyallere çeviren bir cihaz
DAC:: Dijital ses kasedi
DARPA:: Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri AjansıAskeriye tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu A.B.D. Savunma Bakanlığı Ajansı. DARPA (daha önce ARPA olarak bilinmekteydi) bugünkü Internet'in geliştirilmesinden sorumluydu ve Berkeley UNIX ve TCP/IP'yi de içeren bir çok geliştirme projesini finanse etti.
DAT:: Digital Audio Tape tamamıyla sayısal kayıt formatları ile kendine özgü kaseti üzerine video recorder prensibi gibi dönel kafa ile kayıt yapan teyp aygıtı.
Data (Bilgi-veri):: Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim.
Data bus:: Veri hattı.
Database (Veritabanı):: Bilginin çok sayıda kullanıcının yararlanacağı şekilde saklanması.
Database Veri tabanı:: Bir bilgisayar sistemi içinde saklı ve erişilebilir verilerin tümü. Bunlar değişik kullanıcıların aynı bilgilere erişebilmesi ve gereksiz tekrar ve fazlalıkları önlemek amacıyla büyük bir kütük şeklinde hazırlanabilir. Bu düzen veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır. İzni olmayan kişilerin kullanmasını ve başkalarına ait verilerle karışımı veya bunların bozulmasını önlemek için bu kütüğe parolalar ve kullanıcı alanları konulabilir.
DBS:: Uydu televizyon yayınları televizyon sinyallerini uydulardan direkt olarak evlerdeki antenlere gönderen uydu yayın sisitemi.
DCE:: Dağıtılmış İşlem OrtamıStandart programlama arabirimleri, yöntemleri ve hizmet birimi işlevlerinden oluşan ve aynı uygulama programlarını değişik mimariye sahip bilgisayarlar üzerinde kullanabilmeye olanak sağlayan mimari. Digital, IBM ve Hewlet Packard tarafından öncülük edilen Açık Yazılım Kurumu (OSF-Open Software Foundation) tarafından desteklenmekte ve gelişmeler kontrol edilmektedir.
DDN NIC:: Savunma Bakanlığı Bilgisayar Ağı için Ağ Danışma MerkeziGenelde "The NIC" olarak bilinen bu yerin en önemli sorumlulukları arasında Internet ağ adreslerini ve özerk sistem numaralarının dağıtılması, hiyerarşideki en üst alanın yöntemi, ve DDN için danışma ve destek hizmetleri vermesi gibi konular sayılabilir. Burası ayrıca RFC'ler için birincil başvuru kaynağıdır. ağ adresi (network address), Ağ Danışma Merkezi (Network Information Center), Yorumlar İçin Rica (Request For Comments).
Decimal:: Onlu.
Decoder:: Kod çözücü. Bazı uydu yayınları elektronik olarak kodlanmakta ve kod çözücü olmadan izlenmemektedir. Sadece abonelere dağıtılan bu kod çözücüler, sinyalleri izlenebilir hale getirir. Ancak rekabet nedeniyle pek çok kuruluş kodlama sisteminden vazgeçmek zorunda kalmıştır.
Decoder / Encoder:: Bir decoder kompozit bir video sinyalini ayrı ayrı RGB sinyallerine çevirir. Bir encoder ise, bu RGB sinyallerini tek bir kompozit sinyale çevirir.
Dedicated Line:: Bir iletişim şirketinden kiralanan özel hat.
Default:: Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer.
Default route:: Varsayılan rotaSevk tablosunda adresi bulunamayan paketlerin gönderileceği rota.
Definiton:: Bir görüntünün kesinlikği veya ayrışımı.
Defringe:: Photoshop'da, A zeminindeki bir B alanını kopyalayıp, bir C alanı üzerine yapıştırdığınızda, B alanın kenarlarında oluşan ve A zeminine ait olan pikseller. Bu piksellerdeki renk, C ile uyumsuz ise çok çirkin bir görüntü oluşur.
Degrade:: Bir rengin bir başka renge dönüşmesi esnasında oluşan renk geçişi. Koyudan açığı gibi..
DEJANEWS:: Adres http//www.dejanews.com/DejaNews aradığınız konuyu UseNet haber grupları aracılığıyla bulur. Bulunan bilgiler ise yazdığınız kelime tutarlılık derecesine göre sıralanır.
Dekuplaj:: İstenmeyen sinyallerin şaseye iletilmesi.
Dekuple:: Bir sonraki kata iletilmeyen, şaseye aktarılan
Delete:: CD playerde diskin istenmeyen bölümlerinin çalınmamasını sağlayan özelik (veya silme tuşu).
Delimiter:: Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter.Bu işlem için genellikle virgül, iki nokta üst üste, space kullanılır.
Desaturate:: Solgunluk. Bir rengin veya bir alandaki renklerin, olduğundan daha cansız, tram değeri düşük görünmesi.
Device:: Özel bir işlem yapabilen hardware parçası. Printer, bir device örneğidir.
Deşarj:: Boşalma, üzerindeki yükü atma.
Dial-up:: İki makine arasında telefon hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim.
Difüzyon:: Dağılma, yayılma, püskürtme.
Digital:: Sayısal.
Digital (Sayısal):: Ses, görüntü, bilgisayar verisi ya da diğer bilgiler için işlemleri yapmak veya ikilik (sıfır veya bir) sinyalleri iletmek için voltaj, frekans, genlik, zaman vb. ayrık değişkenleri kullanan bir yöntem.
Digital Analog Converter:: Sayısal analog dönüştürücü.
Digital Audio:: Sesi daha yüksek kalite sağlmak amacıyla bir sayısal dizi şeklinde kodlayarak saklanan bir ses alma tekniği.
Digital Computer:: Sayısal bilgisayar.
Digital Date:: Bilgisayarda kullanılan ve işlemi yapılan sayısal bilgiler
Digitize:: Bir audio veya video sinyalini analog halinde, bilgisayar cinsi dijital kod numaralarına dönüştürmek.
Digitizer:: Analog bir video görüntüsünü dijital bilgisayar grafiğine dönüştüren bir cihaz.
Dijital/Anolog Çevirme:: Bilsayarın hafızasında herhangi bir şekilde depolanmış örnekler sayısal olarak işlenip, analog sinyallere çevrilir. Bu sinyallerinde uygun bir cihaza iletilmesiyle hafızadaki o verinin temsil ettiği sesi duyarız.
Directory (dizin):: Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo.
Disket:: Software veya data kaydetmeye yarayan, düz, eğilebilir, magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi.
Display:: Bir görüntünün elektriksel işaretlerden optik işaretlere çevrildiği düzen.
Display size:: Bir monitörde, kullanıcının çalışabileceği gerçek ekran alanı
Distorsiyon:: Orijinal sinyalin faz, frekans, genlik ve dalga şekli bakımından bozulmaya uğraması.
Distortion:: Bir devrede giriş karakteristiğinin çıkışta tam olarak yeniden elde edilmemesi, şekil bozukluğu, deformasyon, distorsiyon, sesin güçlendirilmesi sırasında oluşan bozulma miktarı. Oran, yüzde 1'den küçük olmalıdır. Müzik seti alırken broşüründe bu oranın düşük olmasına dikkat etmek gerekir.
Distributed database:: Dağıtılmış veritabanıKullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözüken fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşan veritabanı. Buna iyi bir örnek olarak Alan Adı Sistemi'ni (DNS-Domain Name System) verebiliriz.
Dizüstü bilgisayarlar:: Multimedya tasarımı bir dizüstü bilgisayarın sabit diskine kopyalanır ve mevcut ekranından gösterilir. Prezantasyon birebir veya birkaç kişiye yapılacaksa kullanılır.
DNS:: Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem.
DOCUMENT:: Bir HTML dosyasının tüm içeriğine birden döküman denir.DOL:Dinamik seslerin fizyolojik düzeltimi.
Domain:: Bir Internet adresinde kullanıcı adının sağındaki kısım. Mesela; cc.İTÜ.edu.tr
DOMAIN NAME:: Internet sitesini tanımlayan isimdir. Bir "Domain Name" noktalarla ayrılan iki ya da daha çok parçadan oluşmak zorundadır. Bir makinenin birden çok ismi olabilir, fakat bu adreslerin hepsi aynı makineyi işaret eder. Ortada, gerçek bir bilgisayar olmamasına karşın bir "domain name" olabilir. Bu, Internet'te bir Web sayfası olmasını isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanıllan bir yöntemdir.Bu erişimi sağlayan firmalar genellikle "Internet Erişim Sağlayıcılarıdır. Web sayfasına gelen postalar öncelikle ana makina tarafından alınıp, sonradan sanal "domain name"e sahip makinaya iletilir.
Domain Name System:: Alan Adı SistemiDNS genel amaçlı dağıtılmış (distributed), kopyalanmış (replicated) veri sorgulama (data query) hizmetidir. Temel kullanımı bir sistem ismi vererek bu sistemin IP adresini bulunmaktır. Internet üzerinde kulllanılan sistem isimleri alan adı (domain name) olarak anılmaktadır, çünkü yazım şekilleri DNS tarzına uygundur. Bazı önemli alanlar arasında .COM (ticari-commercial), .EDU (eğitim-educational), .NET (ağ işletimi-network commercial), .GOV (hükümet), ve .MIL (askeri-military) alanlarını sayabiliriz. Ayrıca bir çok ülkenin kendine ait alan adı vardır; .TR Türkiye, .AU Avustralya gibi. Alan Adı Sistemi STD 13, RFCs 1034 and 1035'te tanımlanmıştır. Tam Tanımlı Alan İsmi (Fully Qualified Domain Name).
DOS:: Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu. Dos İşletim Sistemi.
DOSKEY:: Komut isteminde girilen komutları tekrar kullanmak için bazı klavye kısa yol tuşlarını kullanır. Yukarı ok tuşunu kullanarak bilgisayarı açtıktan sonra girdiğiniz komutları yeniden çağırabilirsiniz.Dot address (dotted decimal notation):Noktalı adres (noktalı sayısal gösterim)Nokta adres terimi A.B.C.D gibi gösterilen IP adreslerini nitelemek için kullanılır, her biri harf toplam dört byte'lık IP adresinin onluk düzende gösterilen bir byte'lık kısmını oluşturur.
DOT Pitch:: Monitör ekranında beliren beneklerin arasındaki mesafenin ölçüsü.
Double density:: Standart tek yoğunluklu disketlere göre iki katı depolama kapasitesi olan disket çeşidi.
Double precission:: Her sayıyı ifade etmek için iki bilgisayar kelimesi kullanma işlemi. Hesaplama işlemlerinde fazladan hassasiyet gerektiğinde bu teknik normal durumun iki katı hane sayısı kullanılır.
Double sided:: Her iki yüzüne de bilgi yazılabilen disket çeşidi.
Dove:: DOS ve WİNDOWS ortamları için harici ve dahili faks/modem cihazları
Downlink:: Uydudan dünyaya sinyal nakli
Download:: Bir bilgisayardan, ona bağlı diğer bir cihaza (genellikle bir hizmet biriminden bir PC'ye) program ya da veri aktarmak.
Downsampling:: Photoshop'da, bir resmin boyutlarının, piksel atılarak küçültülmesi.
DPI:: Dot per Inches. Film çıkış cihazlarının, bir inç karelik alana (2.5 cm x 2.5 cm.) pozlayabildiği nokta sayısını belirtir. Bir döküman çıkışa gönderilirken, Dpi değeri, Lpi değerinin en az 16 katı olmalıdır. Daha fazla da olabilir.
Drag and Drop:: Bir ekran nesnesini (ikon) seçip işaretleyerek, bir başka ekran nesnesinin içine koymak anlamında kullanılan bir GUI deyimi.
Drain (dreyn):: FET transistörün taşıyıcıları toplayan, bipolar transistördeki kollektör elektrodunun karşılığıdır.
Drift:: Sürüklenmek, yığılmak, birikmek, tıkanmak,
Drive:: Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU'nun işlem yapabilmesini sağlayan araç. (sürücü)
Driver:: Harici teçhizatı kontrol etmek veya diğer programları yürütmek için kullanılan bilgisayar programı.
DSP:: Sayısal sinyal işleme.
Dual:: İkili, çift.
Dump:: Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak
Duotone:: Bir resmin, bir veya dört ayrı spot renk ile basılmasını sağlayan, eskinin dubleks tekniğinde efekt üretmemizi sağlayan mod.
Düğüm:: Bilgisayar ağına bağlı, ve adresi verilerek erişilebilen cihaza verilen isim. anasistem (host), yöneltici (router).
D Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
dağıtmak:distribute
dağıtıcı:distributor
dağıtılmış:decentralized
dağıtım listesi:distribution list
dağıtımlı:distributed
dağıtımlı bilgi işlem:distributed data processing
dağıtımlı işlem:distributed processing
dağıtımlı sistem:distributed system
dağıtımlı veri tabanı:distributed data base
dairesel çizim:pie chart
dalga:wave
dalga boyu:wavelength
dalgalı:alternating
dalgalı akım:alternating current
dallanma:branching
dallanmak:branch
damga:character
damga dizgisi:character string
daraltmak:collapse(to)
değer:value
değişiklik:modification
değişiklik çubuğu:revision bar
değişiklik düzeyi:modification level
değişiklik simgesi:revision symbol
değişiklik sonrası kopya:after-image
değişiklik öncesi kopya:before-image
değişim:exchange (noun)
değişir disk paketi:disk pack
değişken:variable
değişmek:exchange (verb)
değişmez:fixed
değişmez aralıklı yazıyüzü:fixed spaced font
değiştirge:parameter
Değiştirilebilir Biçimli Metin:Revisable-Form Text
değiştirmek:modify
değmek:contact
defter bilgisayar:notebook computer
delgi:punch
delik:hole
delikli:perforated
demir atma noktası:anchor point
denetim karakteri:control character
denetim kodları:control codes
denetim kolu:paddle
denetim masası:control panel
denetim menüsü:control menu
denetim noktası:checkpoint
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı:checkpoint/restart procedure
denetleme izi:audit trail
denetlemek:control
denetleyici:controller
dengelemek:balance
dengelenmemiş:unbalanced
denklem:equation
denklem düzenleyici:equation editor
Depoyu boşaltmak:UNSPIKE(Keyname)
derece:grade
derleme:compilation
derlemek:compile
derleyici:compiler
derleyici üreteci:compiler generator
deste:deck
devingen:dynamic
devingen adres dönüştürme:dynamic address translation
devingen bağlantı:dynamic linking
Devingen Bağlı Kitaplık:Dynamic Link Library
devingen bellek ayırma:dynamic storage allocation
devingen kaynak ayırma:dynamic resource allocation
devingen programlama:dynamic programming
Devingen Veri Alışverişi:Dynamic Data Exchange
devingen öncelik:dynamic priority
devir, devir hızı:turnover
deyim:expression(mat)
dikeç:column
dikeç başlığı:column heading
dikeç genişliği:column width
dikeç imi:column marker
dikeç sonu:column break
dikeç sınırları:column boundaries
dikkat:attention
dil:language
dil bilgisi:grammar
dipnot:footnote
dirimkurgu:bionics
disk:hard disk
disk alanı:disk space
disk birimi:disk volume
disk dizisi:disk array
disk dolu:disk full
disk hatası:disk error
disk ikizleme:disk mirroring
disk işletim sistemi:disk operating system
disk kartı:hard card
disk sürücü:disk drive
disket:floppy disk
disket sürücü:floppy disk drive
disklere bölüştürme:disk stripping
diyot:diode
dizeç:row
dizey:matrix
dizi:array
dizin:index
dizin ağacı:directory tree
dizin içerik listesi:directory listing
dizin yeri:directory location
dizüstü bilgisayar:laptop computer
doğal:natural
doğru:correct
doğru akım:direct current
doğrudan:direct
doğrudan adres, dolaysız adres:direct address
doğrudan bellek erişimi:direct memory access (DMA)
doğrudan erişim:direct access
doğrudan erişimli saklama aygıtı:direct access storage device
doğrudan yuva:direct slot
doğrulama:verification
doğrulamak:confirm
doğruluk:accuracy
doğrusal:linear
doğrusal olmayan:non-linear
doku:texture(graphics)
doku eşlemi:texture map
dokunma duyarlı:touch sensitive
dokunma duyarlı ekran:touch screen
dokunma duyarlı klavye:membrane keyboard
dokunmak:touch
dolap:cabinet
dolaylı:indirect
dolaylı adres:indirect ddress
dolaşma:navigation
doldurma:fill
doldurma deseni:fill pattern
doldurma karakteri:fill character
doldurmak:pad
donanım:hardware
donanım aksaklığı:hardware check
donanım gereksinimleri:hardware requirements
donatı:accessory
donatım:equipment
dondurmak:freeze(to)
doruk:peak
DOS komut istemi:DOS prompt
durağan olmayan:antistatic
duraklamak:pause
durdurma dizisi:abort sequence
durdurmak:abort
durmak:halt
duyarlık:precision
Duyuru Tahtası Hizmetleri:Bulletin Board Services
düğme:pushbutton
düğüm:node
düğüm tanıtıcısı:node id
düz metin:Plain text
düzeltme:correction
düzeltme düzeyi:fix level
düzeltme imi:caret
düzeltmek:fix
düzenek:mechanism
düzenlemek:organize
düzenleyici:editor
düzensiz kenar:ragged edge
düzey:level
düzgeçiş:pass-through
düzlem:platform
dış:external
dış çizgi:outline (font)
dış çizgili yazıyüzü:outlined font
Dış Kenar Boşluğu:Outside Margin
dış modem:external modem
dış saklama birimi:external storage
dışarda tanımlanan kütük:externally described file
dışarda tanımlanan veri:externally described data
dışarı aktarmak:export (verb)
dışarı aktarım:export (noun)
dışbükey:convex
düşey:vertical
düşey hata denetimi:vertical redundancy check
dışlamak:exclude
dışlayan ya da:exclusive or
düşük:low
düşük yoğunluklu:low density
dökmek:dump
döküm:breakdown
Döndürmek:Rotate
dönem, nokta:period
dönge:circle
döngü:loop
Dönmek:Revert
dönüş:cycle
dönüş çalma:cycle stealing
dönüş kodu:return code
dönüş süresi:turnaround time
dönüşsel:cyclic
dönüşsel artıklık denetimi:cyclic redundancy check
dönüştürme:conversion
dönüştürmek:convert
dönüştürmek, dönüşüm:transform
dönüştürücü:converter
dörtlü:quad
dörtlük:quadrant
döşe:tile
D Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
daily:günlük
daisy wheel printer:papatya çarklı yazıcı
daisy-chain:papatya dizimi
damage:zarar vermek
DASD:bkz. Direct Access Storage Device, disk
DASD mirroring:disk ikizleme
dash:çizgi
dashed line:kesikli çizgi
data:veri
data access:veri erişimi
data bank:veri bankası
data base:veri tabanı
data bus:veri yolu
data collection terminal:veri toplama uçbirimi
data communucation:veri iletişim
data communucations equipment(DCE):veri iletişim donatımı
data dictionary:veri sözlüğü
data dispenser:veri dağıtıcısı
data document:veri belgesi
data entry:veri girişi
data file:veri kütüğü
data fork:veri çatalı
data integrity:veri bütünlüğü
data interchange format:veri değişim biçimi
data link:veri bağlantısı
data management:veri yönetimi
data model:veri modeli
data processing:bilgi işlem
data processing center:bilgi işlem merkezi
data protection:veri koruma
data rate:veri hızı
data receiver:veri alıcı
data record:veri tutanağı
data reduction:veri azaltma
data reference:veri gönderisi
data reference line:veri taban çizgisi
data repository:veri havuzu
data security:veri güvenliği
data set:kütük
data signalling rate:veri iletişim hızı
data sink:veri biriktirici
data source:veri kaynağı
data storage density:veri saklama yoğunluğu
data storage unit:veri saklama birimi
data structure:veri yapısı
data tablet:veri tableti
data text:veri metni
data transcription:veri çevriyazımı
data transfer:veri aktarımı
data transfer rate:veri aktarım hızı
data transmission:veri iletimi
data type:veri türü
Data-flip-flop:veri yazbozu
data/text merge:veri/metin birleştirme
database:veritabanı
database (DB):veri tabanı
database integrity:veritabanı bütünlüğü
database management system(DSMS):veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
datacommunucations:veri iletişimi
datafile:veri kütüğü
datasheet:veri sayfası
date:tarih
date format:tarih biçimi
day:gün
DCA:bkz. Document Contents Architecture
DCE:bkz. data communucations equipment
DDE:bkz. Dynamic Data Exchange
deactivate:etkinliğini kaldırmak
dead key:konum atlatmayan tuş
deadline:son gün
deadlock:kilitlenme
dealer:satıcı
deallocate:serbest bırakmak
debug:yanlış ayıklamak
debugger:yanlış ayıklayıcı
debugging:yanlış ayıklama
DEC:bkz. DEC
decentralized:dağıtılmış
decimal:ondalık
decimal aligned:ondalık ayırıcı hizalı
decimal alignment:ondalık ayırıcıya göre hizalama
decimal character:ondalık karakter
decimal place:ondalık basamak
decimal point:ondalık ayırıcı
decimal tabs:ondalık sekmeler
decimal tabstop:ondalık sekme durakları
decimal value:ondalık değer
decipher:şifre çözmek
decision:karar
decisional database:karar veri tabanı
deck:deste
declaratives:bildirim deyimleri
declare:bildirmek
decode:kod çözmek
decompile:kaynak koda dönüştürme
decompress:sıkıştırılmışı açmak
decrease (to):azaltmak
decrement:azaltmak
decrypt:şifre çözmek
dedicate:adamak
dedicated:adanmış
default:varsayılan
default value:varsayılan değer
defer:ertelemek
define:tanımlamak
definite:kesin
definition:tanımlama
deflection:yön saptırma
deflector:(yön) saptırıcı
defragment:birleştirmek, bütünle(ş)mek
degradation:bozulma
degree:derece
Del key:Sil tuşu
delay:geciktirmek
delay time:gecikme süresi
delegate:yetki aktarmak
delete:silmek
Delete key:Sil tuşu
deletion mark:silme imi
delimiter:sınırlayıcı
delivery:teslim
demand:istem
demand multiplexing:istem çoklama
demand paging:sayfalı görüntü bellek yönetimi
demo:bkz. demonstration
demodulate:kip çözmek
demodulator:kip çözücü
demonstration:gösteri
demote (to):indirgemek
demount:bağlantıyı kaldırma
denominator (re: fractions):payda
density:yoğunluk
dependent:bağımlı
derivation:türetme
descender:harfin alt çıkıntısı
descending:azalan
descending order:azalan sıra
descent:harfin alt çıkıntısı
description:betimleme
deselect:seçimi kaldırmak
deselect all:tüm seçimleri kaldırmak
design:tasarlamak
designation:belirtme
desk:masa
desk accessory:masa donatısı
desktop:masaüstü
desktop manager:masaüstü yöneticisi
desktop pattern:masaüstü deseni
desktop publishing:masaüstü yayıncılık
destination:varış
destination address:varış adresi
destructive:yıkıcı
destructive read:silici okuma
detache:ayırmak
detail:ayrıntı
detail report:ayrıntı raporu
detectable:algılanır
determinant:belirteç
develop:geliştirmek
developer:geliştirici
development tool:geliştirme aracı
device:aygıt
device driver:aygıt sürücü
device independent:aygıttan bağımsız
device token:aygıt simgesi
DIA:bkz. Document Interchange Architecture
diacritical mark:vurgu imi
diagnose:tanılamak
diagnosis:tanı
diagnostic message:tanı iletisi
diagonal:köşegen
diagram:çizge
dial:çevirmek
dial tone:çevir sesi
dial-up terminal:çevirmeli uçbirim
dialed line:çevirmeli hat
dialog box:iletişim kutusu
dictionary:sözlük
digit:sayı, basamak
digital:sayısal
digitize:sayısallaştımak
digitizer:sayısallaştırıcı
dim:soluk
dimension:boyut
dimmed:soluk
dimmer switch:karartma ayarlı anahtar
diode:diyot
direct:doğrudan
direct access:doğrudan erişim
direct access storage device:doğrudan erişimli saklama aygıtı
direct address:doğrudan adres, dolaysız adres
direct current:doğru akım
direct memory access (DMA):doğrudan bellek erişimi
direct slot:doğrudan yuva
direction:yön
direction keys:yön tuşları
directory:dizin
directory listing:dizin içerik listesi
directory location:dizin yeri
directory tree:dizin ağacı
disable:seçilemez kılmak
disabled:seçilemez kılınmış
disadvantage:yarar yitimi
disappear:yok olmak
disassemble:tersine çevirme
disaster:yıkım, olağanüstü durum
disaster recovery:yıkım onarımı
discard:atmak
discipline:öğreti
disconnect:bağlantıyı kesmek
discontinious:süreksiz
discrete:ayrık
discrimination:ayrım
disk:disk
disk array:disk dizisi
disk drive:disk sürücü
disk error:disk hatası
disk full:disk dolu
disk mirroring:disk ikizleme
disk operating system:disk işletim sistemi
disk pack:değişir disk paketi
disk space:disk alanı
disk stripping:disklere bölüştürme
disk unit:disk birimi
disk volume:disk birimi
diskette:disket
diskette-only system:yalnız disketli sistem
dispatch:dağıtmak
dispersant:seyreltici
displace:yerini değiştirmek
displacement:uzaklık
display:görüntülemek
display (unit):görüntü birimi
display adaptor:görüntü (birimi) sürücüsü
display as printed:yazıldığı gibi görüntüle
display card:görüntü (birimi) kartı
display driver:görüntü (birimi) sürücüsü
display memory:görüntü (birimi) belleği
display monitor:görüntü birimi
display point:görüntü öğesi
display screen:görüntü ekranı
display station:görüntü (birimi) işistasyonu
display workstation:görüntü (birimi) işistasyonu
disposition:kütük işleme durumu
distance:uzaklık
distortion:çarpıklık
distribute:dağıtmak
distributed:dağıtımlı
distributed data base:dağıtımlı veri tabanı
distributed data processing:dağıtımlı bilgi işlem
distributed processing:dağıtımlı işlem
distributed system:dağıtımlı sistem
distribution list:dağıtım listesi
distributor:dağıtıcı
dither:titremek
divide:bölmek
dividend:bölünen
division:bölüm(matematik)
division line (re: fractions):kesir çizgisi
division mark:bölüm imi
divisor:bölen
DLL:bkz. Dynamic Link Library
document:belgelemek
Document Contents Architecture:Belge Içerik Mimarisi
document dictionary:belge sözlüğü
document format:belge biçimi
Document Interchange Architecture:Belge Değiştokuş Mimarisi
document library:belge kitaplığı
document management:belge yönetimi
document mode:belge kipi
document name:belge adı
document of understanding(DOU):ortak anlayış belgesi
document retrieval:belge erişim
document template:belge örneği
document window:belge penceresi
documentation:belgeleme
domain:tanım kümesi
done:bitti
dormant state:uyku durumu
DOS:bkz. disk operating system
DOS prompt:DOS komut istemi
dot:nokta
dot matrix printer:iğneli yazıcı
dot pitch:nokta uzaklığı
dots per inch:inç başına nokta sayısı
dotted line:noktalı çizgi
dotted underline:noktalı Altçizgi
DOU:bkz. document of understanding
double:çift
double click:çift tıklatma
double close quote:çift kapama tırnağı
double open quote:çift açma tırnağı
double precision:çift duyarlıklı
double sided diskette:çift yüzlü disket
double space:çift aralık (satır aralığı)
double underline:çift altçizgi
double-byte character set(DBCS):çift sekizli karakter kümesi
double-density disk:çift yoğunluklu disk
double-sided pages:çift yüzlü sayfalar
double-sided printing:çift yüzlü baskı
double-spacing:çift aralık bırakma
double-underline:çift altçizgi
doubleword:çiftsözcük
down:bozuk
down arrow:aşağı ok
down time:bozuk kalma süresi
downline:uca doğru
download:yüklemek
downloadable fonts:yüklenir yazıyüzleri
downsizing:küçültme
downstream:aşağı akım
downstream load:(aşağı) yüklemek
draft:taslak
draft mode:taslak kipi
draft printing:taslak baskı
draft quality:taslak niteliği
drag:sürüklemek
drag and drop:sürükleyip bırakmak, sürükle-bırak
drag select:sürükleyerek seçmek
draw (to):çizmek
drawer:çekmece
drawing:çizim
drawing character:çizim karakteri
drawing ruler:çizim cetveli
drift:sapma
drive:sürücü
drive designator:sürücü göstergesi
drive indicator:sürücü göstergesi
drive letter:sürücü adı
driver:sürücü
drop:iptal etmek
drop cable:saplama kablo
drop embed:katmayı iptal et
drop Messages:iletileri iptal et
drop point:bırakılan nokta
drop-down:açılan
drop-down list:açılan liste
drop-down menu:açılan menü
dual:çift
dual floppy system:çift disket sürücülü sistem
dual processor:çift işlemci
due date:son tarih
dumb terminal:programlanmaz uçbirim
dummy:kukla
dummy device:kukla aygıt
dummy variable:kukla değişken
dump:dökmek
duplex:çift yönlü
duplicate:çoğaltmak
duplication:çoğaltma
duplicator:çoğaltıcı
duration:süre
dynamic:devingen
dynamic address translation:devingen adres dönüştürme
Dynamic Data Exchange:Devingen Veri Alışverişi
Dynamic Link Library:Devingen Bağlı Kitaplık
dynamic linking:devingen bağlantı
dynamic priority:devingen öncelik
dynamic programming:devingen programlama
dynamic resource allocation:devingen kaynak ayırma
dynamic storage allocation:devingen bellek ayırma

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z