| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

O Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
OCR:: OCR (Optik karekter tanıma)Yazılı veya basılı karakterlerin makina tarafından ve foto-elektrik transuderlerden gelen girdilere dayanarak tanıması. Bu tür programlara örnek vermek gerekirse RECOGNITA firmasının GO-CR, Caere firmasının Omni Page programları gösterilebilir.
OEM:: Az da olsa, yeniden dizayn edilmiş teçhizatı satan bir üretici. Her alıcı bu teçhizata kendi adını koyarak, kendi markası gibi satar.
On:: Kapalı devre.(Anahtar olarak), ışık olarak açık.
On-Screen Silde:: Direkt olarak bilgisayar terminalinden projeksiyonu yapılan bir grafik imgesi.
Online Editing:: Master bandın orijinal yapımdan monte edildiği on edit safhasıOpcode: İşlem kodu.
Open Look (Açık Bakış):: Çok hedefli ve çok açılım sağlayan bir grafik 'interface'i.
OPEN TEXT INDEX:: Adres: http://www.opentext.com/omw/f-omw.htmlOpen Text Index, firmanın eline geçen Web sayfalarındaki tüm kelimeleri (21 Milyar civarında) taramanıza olanak sunuyor. Firma en büyük arşivlerden birine sahip olduğu ileri sürüyor. Sadece aramaya nasıl başlayacağınıza (Uzunluğa ve konuya göre de olabilir) karar verin. Gerisi kolay...
Operand:: Bir işleme katılan data çeşidi veya büyüklük, çokluk anlamına kullanılır. Operand genellikle bir instructionun adres bölümü için kullanılır. Fakat bir sonuç veya parametre, işletilecek bir sonraki instruction için adres veya isim göstergesi olabilir.
Operasyonel:: İşlemsel.
Operate:: Çalıştırma tuşu (=on)
Operating System:: Bir bilgisayarın yeteneklerini yöneten bir yazılım. İşlem tablosu, dosyalama ve hafıza yönetimi ve kumanda yorumu gibi fonksiyonları vardır.
Operator:: Bir işlemi gösteren semboldür ve kendisi, işlemin nesnesidir, yapılan işlemi gösterir. Örneğin (+), toplama; (-), çıkarma operatörüdür.
Optical Disc:: Laser ışını kullanarak dijital bilgi kaydeden ve tekrar üreten bir video disk kopylama cihazı. (Bkz. CD-ROM;DVI).
Optik Hafıza Devrimi:: Muazzam miktarda bilgi, optik disklere, bir başka deyişle müzikseverlerin yakından tanıdığı kompakt disklere (CD) sığdırılabilmektedir. Ciltler dolusu ansiklopedik bilgi (örneğin Britannica, Comptons vb.) küçük bir diskte yalnızca yazılı bilgi olarak değil, video, animasyon, grafik ve ses unsurlarıyla işlenmekte, yerleştirilmektedir.
Optıbase:: JGEB sıkıştırma ve hızlandırma kartları.
OS/2:: Windows için bir ağabey ve Mikrosoft firmasının UNIX sistemine bir cevabı. 'Jirtuel' hafızalı bir çok hedefli operasyon sistemi. 'Network (şebeke)' çalıştırmak
OS/2 Warp 3:: Warp 3, yeni eklenen fonksiyonları ve beraber çalışma özelliğinde performansıyla da dikkat çeken ve home pazarına sunulan ürün oldu. Nesne yönelimli ve kritik uygulamalardaki başarısıyla, bu pazardaki şansının oldukça yüksek olacağı gerçek bir işletim sistemi.
OSD (On Screen display):: Televizyon veya video ile ilgili komutların ekranda belirmesi. Ses, ışık, kontrast ve ışık ayarları bir grafik halinde ekranda gösterilebilir.
OSF/MOTIF:: Geniş bir bilgisayar çerçevesi içinde standartlar sağlayan bir grafik kullanıcı 'interface'. X Windows sistemi ile uyuşan herhangi bir platforma taşınabilir.
OTR:: Tek tuşla kayıt yapan sistem.Out-Point: Bir edit işleminin sona ermesi. 'End Point' (son nokta) olarak da adlandırılır.
Output:: Bilgisayar sonucu veya işlenmiş data.
Overload:: Aşırı yüklenme.
O Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
ofis:office
ofis özdevinimi:office automation
ok:arrow
ok tuşu:arrow key
ok ucu:arrow head
okuma kalemi:wand (reader)
okumak:read
olağan:normal
olağandışı son:abnormal termination
olanak:facility
olanaksız:Unable
olay:event
olaya dayalı:event driven
olumlu, artı:positive
olumsuz, eksi:negative
olumsuzlamak:negate
olurluk:feasibility
olurluk incelemesi:feasibility study
onaltılı sayı sistemi:hexadecimal numbering system
onarım:repair
onay belgesi:certification
onay imi:check mark
onay kutusu:check box
onaylamak:approve
onayı kaldır:uncheck(to)
ondalık:decimal
ondalık ayırıcı:decimal point
ondalık ayırıcı hizalı:decimal aligned
ondalık ayırıcıya göre hizalama:decimal alignment
ondalık basamak:decimal place
ondalık değer:decimal value
ondalık karakter:decimal character
ondalık sekme durakları:decimal tabstop
ondalık sekmeler:decimal tabs
onlu:decimal
onulmaz yanlış:fatal error
optik:optical
optik disk:optical disk
optik disk kutusu:juke box
optik disk tablası:optical disk platter
optik karakter tanıma:optical character recognition
optik lif:optical fiber
oran:ratio
oranlı sayı:rational number
oransız sayı:irrational number
orantılı:proportional
orantılı yazıyüzü:proportional font
orta:intermediate
orta çizgi:en-dash
ortak:partner
ortak alan:common field
ortak anlayış belgesi:document of understanding(DOU)
Ortak Kullanıcı Erişimi:Common User Access
ortak metin:boilerplate text
Ortak Programlama Arabirimi:Common Programming Interface
ortalama:mean
ortam, orta:medium
ortam,araçlar:media
ortamsız:medialess
otomatik sınama:Power On Self Test
oturum açmak:logon
oturum kapamak:log out
oynaklık:volatility
oyun çubuğu:joy stick
O Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
object:nesne
object code:amaç program
Object Linking and Embedding:Nesne Bağlama ve Katıştırma
object oriented:nesneye dayalı
object program:amaç program
object-based:nesne tabanlı
object-oriented analysis:nesneye dayalı çözümleme
object-oriented design:nesneye dayalı tasarım
object-oriented programming:nesneye dayalı programlama
object-oriented testing:nesneye dayalı sınama
OCR:bkz. Optical Character Recognition
octal numbering system:sekizli sayı sistemi
odd:tek
off:kapalı
off-line:çevrimdışı
office:ofis
office automation:ofis özdevinimi
offline:çevrimdışı
offset:göreli konum, ofset (baskı)
OK:Tamam
OLE:bkz. Object Linking & Embedding
omit:atlamak
on:açık
on site:yerinde
on the fly:anında
on-board:yerleşik
on-line:çevrimiçi
on-line help:çevrimiçi yardım
online:çevrimiçi
opacity:ışık geçirmezlik
open (n):açık
open (v):açmak
Open Architecture:Açık Mimari
open media framework:açık ortam çerçevesi
open system:açık sistem
open systems architecture:açık sistemler mimarisi
Open Systems Interconnection:Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture:Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
operand:işlenen
operate:işletmek
operating system:işletim sistemi
operation:işlem
operator:işleç
opposite:karşıt
optical:optik
optical character recognition:optik karakter tanıma
optical disk:optik disk
optical disk platter:optik disk tablası
optical fiber:optik lif
optimization:eniyileme
optimum:en iyi
option:seçenek
optional:seçimli
Or:Ya da
order (n):sipariş
order (v):düzenlemek
organize:düzenlemek
orientation:yönlendirmek
origin:köken, başlangıç
original:özgün
orphan control:yalnız ilk satır
orphan line:artık satır
oscillate (v):salınmak
oscillation (n):salınım
out-basket:giden sepeti
out-of-memory:yetersiz bellek
outbox:giden kutusu
outdoor:yapı dışı
outgoing:giden
outlet:çıkış noktası
outline:çerçeve
outline (font):dış çizgi
outlined font:dış çizgili yazıyüzü
outlook:görünüm
output:çıktı, çıkış
output device:çıkış aygıtı
output file:çıkış kütüğü
Output Mode:Çıktı Kipi
output queue:çıktı kuyruğu
output tray:çıkış tepsisi
Outside Margin:Dış Kenar Boşluğu
overflow:taşma
overhead:ek yük
overhead projector:tepegöz
overlap:örtüşmek
overlay:yerpaylaşmak
Overlay Chart:Yardımcı Grafik...
overlay program:yerpaylaşan program
override:(eskisini) geçersiz kılmak
overstrike:üstüne basmak
overview:gözden geçirmek
overwrite:üstüne yazmak
owner:sahip
Owners Guide:Kullanıcı Kılavuzu

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z