| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

C Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
CA/CG:: Computer Animation Computer Graphics için İngilizce'sinden kısaltma.
CAD:: Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi.
CADD:: Bilgisayar destekli Taslak ve Dizayn üretimi.
CAM:: Bilgisayar Destekli Üretim.
Camcorder:: Camera+recorder.
CAND:: Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn üretimi.
CANLANDIRMA:: Yakın zamana kadar sadece sinema endüstrisinin bir etkinliği olan animasyonun dilimizdeki karşılığı canlandırma'dır. Teknik olarak baktığımızda animasyon, hareketli görüntü demektir. Bugün pazardaki pek çok ürün, masaüstü bir kişisel bilgisayarlarda animasyon yapmaya olanak sağlamaktadır.Elle çizilmeyen, özel donanım yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış sabit resimlerdir.
Canon BJ200:: Saniyede 86 karakter basım hızı ve kaliteli çıktı alma imkanı ile beğeni kazanan Canon BJ200, fiyatı ile de ilgi çekti. Tonlama yeteneği ve uzun süreli kulanıma olan yatkınlığıyla da dikkat çekici bir ürün olma özelliğini taşıyan yazıcı çeşidi.
CD TERMİNOLOJİSİ:: CD'ler multimedya programlarının en yaygın kayıt ve kullanım ortamı haline gelmektedir. Bu gelişmenin nedeni, CD'lerin geniş hafıza kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Bir CD, 650 MB hafıza kapasitesiyle 450 adet 1.4 MB hafızalı bilgisayar disketine eşdeğerdir. Bu özellikleriyle CD'ler doğal olarak bol miktarda hafıza gerektiren görsel işitsel veriler için en uygun ortamı sağlamaktadır.
CD-Audio:: Müzik CD'lerinin yayımlandığı medyadır ve tüm CD okuyucularında çalışabilme özelliğine sahiptir. CD-Audio'nun bilgi kayıt formatı Kırmızı Kitap adı verilen teknik spesifikasyonla standartlaştırılmıştır.
CD-Bridge:: En yaygın kullanımında olan CD-ROM formatı ile yeni gelmesine rağmen hızla yaygınlaşan CD-I formatlarının bir anlamıyla bileşiminden çıkan bir formattır. Bu formatta kayıt yapılan disk hem CD-I okuyucuda hem de CD-ROM okuyucuda kullanılabilmektedir.Daha fazla, yazılım üreticilerinin yeni gelişen pazarlara CD-ROM ürünlerini aktarmaları için geliştirilmiştir.Özel bir okuyucusu yoktur.
CD-I:: CD-Interactive, tüketici pazarına yönelik üretilen ve televizyonla birlikte kullanılan bir CD çalar aygıtı için geliştirilmiş bir formattır. Üzerine 19 saatlik mono ses, veya 72 dakikalık tam ekran video veya 5000 adet fotoğraf kaydedilebilmektedir. Bunların farklı oranlarda kombinasyonları mümkündür.Tüm detayları Yeşil kitapla standartlaşmıştır. CD-I okuyucunun diğer okuyuculardan temel farklılığı kullanımı için yalnızca bir TV'nin yeterli olmasıdır. Okuyucu, uzaktan kumanda bir fare, veya kablolu bir fare ile kullanılmaktadır. Ayrıca, tüm CD-Audio disklerini de okuyabilmektedir.
CD-I (Interaktive-CD):: Duran görnütler, audio, grafik ve bilgisayar bilgileri verebilen interaktif bir ürün için kullanılan deyim
CD-ROM:: CD-ROM, kişisel bilgisayar ortamlarında harici bir CD-ROM okuyucu yoluyla kullanılan CD'lerdir. Bilginin CD-ROM üzerine kaydediliş şekli hangi işletim sisteminde kullanılacağını belirler. CD-ROM okuyucular ise böyle bir ayrıma tabi değildir. Macintosh ve IBM uyumlu bilgisayarlar aynı CD-ROM okuyucusunu kullanabilirler. CD-ROM okuyucuların fiyat farklılıklarını belirleyen, bilgi erişim hızlarıdır. Bu hız, ortalama 31 milisaniye ile 120 ms arasında değişir. CD-ROM 'ların bilgi erişim hızı her geçen gün artmakta fiyatları ise düşmektedir.CD-ROM okuyucusu bilgisayara harici olarak veya disket sürücü gibi ana gövdeye de takılabilir.Tüm CD-Audio'ları bu okuyucular okuyabilir.CD-DOM'un bilgi kayıt formatı Sarı Kitap adı verilen teknik spesifikasyonla standartlaştırılmıştır.
CD-ROM Sürücünün Denetlenmesi:: Bilgisayar bir CD sürücüsünü kontrol ederek, bir CD' deki depolanmış müziği okutabilir.
CD-ROM XA:: CD-I gibi, bu depo edici disk bilgisayar metin ve grafiklerini, ve durağan görüntülü video bilgileri ve yüksek kaliteli audio ile kombine eder.
CD-XA:: Bu format Sony'nin getirdiği bir standart olup fazla yaygınlık kazanmamıştır. Temelde CD-ROM formatının daha iyi görsel bilgi aktarabilmesi için geliştirilmiş bir ara çözümdür. Yine bilgisayarlara takılan özel bir okuyucu tarafından okunabilmektedir. Bilgi kayıt formatı Sarı kitapta standartlaştırılmıştır.
CDD:: Işığı hassas bir elektronik levha veya kamera çeşidi.
CDI (intevaktive):: İçinde müzik, grafik, ve videoyu etkileşimli bir şekilde bulundurabilen bir CD formatıdır. Sadece CDI formatını okuyabilen cihazlar mevcuttur. Bilgisayar ortamında CDI oynatmak için ek bir yazılım gerekmektedir.
Cel:: Bir animasyon içindeki tek bir çizim veya çerçeve.
Cel Animation:: Bir görüntünün ufak kısımlarının animasyonu.
CGA:: IBM PC'leri ve eş değerde cihazlar için konulan ilk video interface standardı
CGA (Color Graphics Adapter):: 320x200 çözünürlükte 4 renk gösterebilir.
CGI:: Web tarayıcılarının Web Hizmetçileri ile iletişim kurmasını sağlayan arabirimdir. Web taraycıları CGI aracılığıyla, HTML içindeki formları ve döküman kaynaklı sorgulayıcıları Web hizmetçilerinin anlayabileceği hale sokarlar.
Channel (Kanal):: Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı.
Character (karakter):: Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri.
Chat:: Gerçek zamanlı görüşmeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. IRC, WebChat, gibi bir arabirim.
Check:: CD player'de yapılan programın kontrol edilmesi.
Checksum:: Sağlama toplamıBir veri paketinin içeriğinden yararlanarak hesaplanan değer. Bu değer paketle beraber aktarılır, alıcı sistem aldığı verilerden yararlanarak bu değeri yeniden hesaplar ve paketle gelen değerler karşılaştırır. İki değer aynıysa alıcı veriyi hatasız olarak aldığından emin olur.
Chip:: İnce kesilmiş silisyum dilimi.
Chroma:: Video sinyalinde ölçülen, hue'lerin miktarları ve izafi parlaklıkları. Bu sinyal olmaksızın alınan video görüntüsü siyah-beyaz olurdu.
Chromakey:: Video görüntülerini ikinci bir video kaynağındaki seçilmiş bir renk üzerine bir özel efekt yaratıcı sistemi veya bilgisayar kullanarak geçirmek.
CLICKABLE MAP:: HTML'nin bu özelliğini kullanarak bir resmin değişik yerlerine tıklandığında kullanıcıyı bambaşka adreslere taşımasını sağlayabilirsiniz.
Client:: Bir ağ servisini kullanan kullanıcı veya kullanıcıya hizmet eden program.
Client-server model:: Kullanıcı-dağıtıcı modeliBir çok iletişim ağı protokolünün çalışma şeklini tanımlayan bir model. Bu modelde aynı ağ üzerinde bir dağıtıcı program (server), ve bu dağıtıcıdan bilgi talebinde bulunan kullanıcı programları (client) vardır. Örneğin bir çok yerel iletişim ağlarında bir dosya dağıtıcısı (file server) ve ondan gerektiğinde dosya talep eden kullanıcılar (client) vardır. Bu modelin en büyük avantajı işlem yükünün makineler arasında paylaşılmalıdır. kullanıcı (client), dağıtıcı (server), anasistem-terminal modeli.
Clock:: Saat sinyali.
CMS (Color Management System):: Renk Yönetim Sistemi. Ekranların RGB, ofset baskı tekniğinin CMYK olmasından dolayı meydana gelen renk kayıplarını gidermek için kullanılan renk yönetim programları. EfiColor, KPCMS gibi..
CMYK:: Cyan, Magenta, Yellow, Black renklerinden oluşan ve ofset baskı tekniğinde kullanılan renk dünyası. CMYK'da renkler birleştikçe (üstüste geldikçe) koyulaşır. Bu yüzden Subractive Colour (Çıkarılan Renkler) olarak isimlendirilir.
COAXİAL:: Dış ortamdaki parazit gürültülerden etkilenmeyen dışı örgülü 75 W Ohm'luk kablo cinsi ve standardı.
COBOL:: Komplike iş uygulamaları ile ilgili program yazmaya uygun bilgisayar programlama dili. COBOL, US savunma bakanlığı kuruluşu olan CODASYL ile çeşitli bilgisayar imalatçıları ve bilgi işlem cihazları kullanıcıları tarafından geliştirilmiştir.
Code (kod):: 1- Bilgisayar sistemleri için talimat yazmak.2- Uygun tabloya göre bilgilerin sınıflandırılması3- Makine dilini kullanmak.4- Program yapmak.
Colorization (Renklendirme):: Siyah - beyaz bir görüntüye renk katmak veya renkli bir görüntünün rengini değiştirmek.
Colour Bars:: Herhangi bir video cihazı içindeki renk dengesini ayarlayan standart renk tablosu
Column Chart:: Dikey kolonlardan oluşan bir tablo.
Command (komut):: Bilgisayara başlamasını, durmasını veya devam etmesini söyleyen bir pals, sinyal, kelime veya harf dizisi. Command, çok sık olarak instruction (talimat) ile karıştırılır.
Command İnterpreter:: Komut Analizörü.Bir Turbo DOS'ta komutu inceleyip de yapması gerektiğini saptayan bölüm S.R. Ranganathan tarafından geliştirilmiş yüzeysel bir sınıflandırma düzeni.
Communication Link (İletişim Hattı):: İki kullanıcıyı birbirine bağlayan donanım ve yazılımdan oluşan sistem.
Compact disc:: Kompakt disk Laser ile okunan ses ve görüntü disklerdir. Yapımı foğtoğraf filimlerinin basımına benzemektedir. Önce müziğin üzerine işlendiği bir uzman disk hazırlanır. Bu diskten negatif çıkarılır ve negatife göre seri disk imaline geçilir. Laser disk üzerine depolanmış dijital müzik bilgilerini okur. Disk yüzeyinde yaklaşık olarak 5 milyar nokta bulunur. Her nokta sesin dijital bir sinyalini temsil eder. Bir saniyed 44 bin 100 nokta okunur. Böylece analog ses okuma sistemlerinin avantajları yakaklanmış olur. Disk yüzeyinde mekanik bir temas olmadığndan aşınma da olmaz. Diske müzik kaydetmek için yüksek güçlü bir laser kullanılır. Okunma sırasında düşük güçlü laser kaynağı eterli olmaktadıdr. Disk üzerindeki izlerin toplam uzunluğu 2.5mil kadardır. İz genişliği ise 0.5 mikrondur.Comparator Karşılaştırıcı.
Compiler:: Herhangi bir programlama dili ile yazılmış bir bilgisayar programını, bilgisayarın kendi diline çeviren program (Derleme)
Composite (Kompozit):: Yayın amacı ile üç ayrı renk sinyali (kırmızı, yeşil ve mavi) artı zamanlama ve senkronizasyon sinyallerini hava dalgaları veya tek bir kablo yoluyla nakledilebilir. bir kompozit içine kombine edilebilmesi. Kompozit videolar ve televizyon setlerinde VCR'lerde ve diğer alt fiyat grubundaki video techizatında kullanırlar.
Composite Sync:: Yatay ve dikey scan kontrolleri olan toplu bir senkronizasyon sistemi.
Compression/Decompression:: Depolama ve iletişim araçlarının taşıyabileceğinden daha fazla bilgiyi saklamamızı ya da iletmemizi sağlayan sıkıştırma ve açma yöntemidir.
COMPUSERVE:: Compuserve'de America On Line gibi, dünyanın en büyük on-line servislerinden biridir. Aradaki fark Compuserve'ün daha çok iş dünyasına yönelik olmasıdır. Compuserve'den Internet'in birçok servisine metin-tabanlı bağlanabilirsiniz. Compuserve aynı zamanda Spry Inc firmasının da sahibidir. Bu yüzden Spry Inc'e ait olan Mosaic web tarayıcısının promosyonlarını gerçekleştirmektedir. Compuserve, yakında kendisi dışında Internet'e ayrı bir tarayıcıyla bağlanmak istemeyenler için Microsoft Internet tarayıcısının özel bir sürümünü destekleyecektir. Compuserve hakkında Internet üzerinden bilgi almak için http//www.compuserve.com ve http//www.spry.com adreslerine bağlanabilirsiniz.
Compuskip:: Banttan bulunduğu durumdan ileride veya geride belli sayıda seçilmiş konumu arayıp bulan sistem.
Computer Simulation:: Bir bilgisayar programı içindeki fiziksel işlemlerin simülasyonu
CONFERECING (KONFERANS):: Web üzerinde, iki ya da daha fazla bilgisayar aracılığıyla, yüzyüze, görsel ve sesli iletişimdir. Günümüzde hatların elverişsiz olması nedeniyle eş-zamanlı bir görüşme sağlamak olanaksızdır. Web'ler bu tip iletişimi sağlamak açısından BBS'lerden daha elverişlidir. http//webnotes.ostech.com adresinde bu konu hakkında bir demo bulabilirsiniz.
Configuration:: Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan arajman işlemi.
Configuration (konfigürasyon):: Hardware için, sistemi oluşturan bir grup araç. (device) software için toplam software grubunun arasında kurulan ilişki.
Congestion:: TıkanıklıkVeri iletişim ağının kapasitesinden fazla yüklenmesi sonucu oluşan durum.Connection (Bağlantı)Bir noktadan diğer bir noktaya adanmış veya anahtarlanmış iletişim yolu.
Continue:: CD player'de seçilmemiş bölümlerin çalınmasına devam edilmesini sağlayan özellik.
Contrast:: Bir görüntünün beyaz bölgelerinin siyah bölgelere oranla ne denli parlak olduğu
Contrast (Kontras):: Bir görüntünün beyaz bölgelerinin siyah bölgelere oranının farkı.
Contrast Ratio (Kontras Oranı):: Bir görüntünün mümkün olan en parlak bölgesinin, mümkün olan en karanlık bölgesine olan parlaklık oranı.
Control unit:: Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm.
Controller:: Bir işlem veya makinenin işlemini kontrol eden aygıt.
Coprocessor:: Mikroişlemci ile birlikte çalıştırılan ve mikro işlemcinin özel bazı hesaplamalarını daha hızlı yapabilmesini sağlayan mikroişlemci cihazı.
CorelIDRAW 7.0:: Eski yavaşlığını yenerek karşımıza çıkan Coreldraw 7.0, vektör grafiğe dayalı, metin işleme olanakları ve 22.000 ClipArt, 825 tane font ve 100 tane High-Resolution olanakları ile beğeni kazanan bir program.
Counter:: Sayaç. Mekanik ya da elektronik olarak çalışır. Kafa önünden geçen band uzunluğunu inç cinsinden verir.
CPU:: Central Processing Unit. Merkezi İşlem Birimi. Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip.
Cracker:: Sisteme giriş yetkisi olmayan sistem kırıcı kişilere verilen isim. Hacker'ların tersine kötü niyetli kişiler olup, menfaat elde etme amacı güderler.
Crawis:: Ekranda gözüken credit'lerin veya diğer grafik malzeimelerinin haraketleri
Cursor (imleç):: Bilgisayar ekranında göz kırpan çizgi veya kutu. Bir sonraki data girişinin nereye yapılacağını gösteren işaret.
Cut:: Bir yapım içinde bir sekans ile diğer bir sekans arasında ani bir geçiş aynı zamanda bir video edit'i için de kullanılır (kesme).
CWIS:: Campus Wide Information system
Cyan:: Camgöbeği rengi.
Cyberspace (Siberuzay):: Ünlü bilim kurgu yazarı William Gibson tarafından Neuromancer isimli romanında kullanılan terimdir. Bilgisayarlardan oluşan ve toplumun bu bilgisayarların etrafında oluştuğu bir dünyayı ifade etmektedir. İlk kez ünlü bilim kurgu yazarı William Gibson'un "Neuromancer" adlı romanında kullandığı, bilgisayar destekli iletişimin, insan beyni ve bilgisayar ağı ile tanımladığı bölge.
C Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
çağrı:call
çağrışımlı bellek:associative memory
çağırmak:invoke
çakışma:coincidence
çalar saat:alarm clock
çalışabilirlik süresi:up-time
Çalışma alanı:Workspace
çalışma kolu:task force
Çalışma kütüğü:Work file
çalıştırma birimi:run-time module
çalıştırma ortamı:run-time environment
çalıştırma sürümü:run-time version
çalıştırmak:run
canlandırma:animation
canlandırmak:animate
canlı:live
çapraz başvuru:cross reference
çarpan:multiplier
çarpmak:multiply
çarpıklık:distortion
çarpılan:multiplicand
çarpışma:collision
çarpışma algılaması:collision detection
CD yazıcı:CD burner
CD-ROM:CD-ROM
CD-ROM sürücü:CD-ROM driver
CD-ROM-Okuyucu:CD-ROM-Player
çekici:tractor
çekirdek:nucleus
çekirdek (bellek):core
çekişme:contention
çekme menü:pull down menu
çekmece:drawer
çelişmek:conflict
çember:circle
çentik:notch
cep:pocket
Cep kılavuzu:Pocket guide(booklet)
çerçeve:outline
cetvel:ruler
çevir sesi:dial tone
çevirici:assembler
çevirici dili:assembly language
çevirme:flip
çevirmek:translate
çevirmeli hat:dialed line
çevirmeli uçbirim:dial-up terminal
çevirmen:translator
çevre:environment
çevre değişkeni:environment variable
çevrebirimi, çevresel:peripheral
çevrim:circuit
çevrim anahtarlama:circuit switching
çevrim kartı:board
çevrimdışı:offline
çevrimiçi:online
çevrimiçi yardım:on-line help
çevrimsel gönderme:circular reference
çift:even
çift açma tırnağı:double open quote
çift altçizgi:double-underline
çift aralık (satır aralığı):double space
çift aralık bırakma:double-spacing
Çift başlı ok:Two-headed arrow
çift disket sürücülü sistem:dual floppy system
çift duyarlıklı:double precision
çift işlemci:dual processor
çift kapama tırnağı:double close quote
çift sayı:even number
çift sekizli karakter kümesi:double-byte character set(DBCS)
çift tıklatma:double click
çift yoğunluklu disk:double-density disk
çift yüzlü baskı:double-sided printing
çift yüzlü disket:double sided diskette
çift yüzlü sayfalar:double-sided pages
çift yönlü:full-duplex
çiftsözcük:doubleword
cilt payı:gutter
cilt payı boşluğu:binding margins
çizelge:table
çizelgelemek:tabulate
çizge:graphic (noun)
çizgeleme:graphics
çizgesel:graphical
çizgi:line
çizgi kalınlığı:line weight
çizici:plotter
çizim:drawing
çizim cetveli:drawing ruler
çizim karakteri:drawing character
çizmek:plot
çoğaltma:duplication
çoğaltmak:duplicate
çoğaltıcı:duplicator
çoğul:plural
çoğunluk:majority
çok kullanıcılı:multiuser
çok uluslu karakter kümesi:multinational character set
çok yönlü:versatile
çoklama:multiplexing
çoklamak:multiplex
çoklayıcı:multiplexer
çoklu:multiple
çoklu görev, çokgörevli:multitasking
çoklu işlem:multiprocessing
çoklu kullanım:multithreading
çoklu ortam:multimedia
çoklu programlama:multiprogramming
çoktan türeme:multiple inheritance
Computer Aided Systems Engineering:CASE
CUA mimarisi:CUA architecture
çubuk:bar
çubuk çizim:bar chart
çubukkod:barcode
çubukkod okuma kalemi:bar code wand
çıkarmak, devreden çıkarmak:unmount
çıkarsama:inference
çıkartmak:eject
çıkmak:exit
Çıktı Kipi:Output Mode
çıktı kuyruğu:output queue
çıktı, çıkış:output
çıkış aygıtı:output device
çıkış kütüğü:output file
çıkış noktası:outlet
çıkış tepsisi:output tray
Çöp Sepeti:Trash
Çöplenme:Scanveging
Çözmece:Puzzle
çözmek:resolve
çözümleme:analysis
çözümleyici:analyzer
çözünürlük:resolution
C Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
cabinet:dolap
cable:kablo
cache:önbellek
cache buffer:ön arabellek
caching:önbelleğe alma
CAD:bkz. Computer Aided Design
CAE:bkz. Computer Aided Engineering
calculate:hesaplamak
calculator:hesap makinesi
calendar:takvim
calibrate:ayarlamak
call:çağrı
callback:geri çağırmak
CAM:bkz. Computer Aided Manufacturing
cancel:vazgeç
cancel button:vazgeç düğmesi
capability:yetenek
capacity:sığa
capital:büyük harf
capital letter:büyük harf
capitalization:büyük harfe çevirme
capitalized letter:büyüğe çevrilmiş harf
caps:bkz. Capital
caps lock:büyük harf kilidi
caption:başlık
capture:yakalamak
carbon copy:bilgi için
carbon copy list:bilgilendirilecekler listesi
card:kart
cardinal number:sayal sayı
caret:düzeltme imi
carriage return:satırbaşı
carrier:taşıyıcı
carrier return:yeni satırbaşı
carry:elde
cartridge:kutucuk
cartridge tape unit:kutucuk teyp birimi
cascade:basamaklamak
CASE:Computer Aided Systems Engineering
case conversion:büyük küçük harf dönüşümü
case sensitive:büyük ve küçük harfe duyarlı
case study:örnek olay incelemesi
cash:nakit
cash register:yazar kasa
cassette:kaset
catalog:katalog
catalogue:katalog
category:ulam
cathode ray tube:katot ışınlı tüp
cathode-ray-tube:katot ışınlı tüp
CBT:bkz. Computer Based Training
cc:bkz. carbon copy
CD:bkz. Compact Disk
CD burner:CD yazıcı
CD-ROM:CD-ROM
CD-ROM driver:CD-ROM sürücü
CD-ROM-Player:CD-ROM-Okuyucu
CDA:bkz. Compound Document Architecture
cell:göze
cell protection:göze koruması
cell range:göze erimi
center:merkez
center alignment:ortalama
centimeters:santimetre
central:merkezi
central processing unit:ana işlem birimi
certificate:onay belgesi
certification:onay belgesi
CGA:bkz. Color Graphics Adapter
chained file:zincirleme kütük
chained list:zincirleme liste
chaining:zincirleme
change:değiştirmek
channel:kanal
channel-attached:kanala bağlı
chapter:bölüm
chapter heading:bölüm başlığı
character:damga
character recognition:karakter tanıma
character set:karakter kümesi
character string:damga dizgisi
characteristic:özellik
characters per inch:karakter/inç
chart (pie, bar):çizge
check:sağlama, denetim
check bit:sağlama biti
check box:onay kutusu
check digit:sağlama sayısı
check mark:onay imi
checkpoint:denetim noktası
checkpoint/restart procedure:denetim noktası/yeniden başlatma yordamı
checksum:sağlama toplamı
child:alt
chip:yonga
choice:seçim
choose:seçmek
CIM:bkz. Computer Integrated Manufacturing
cipher:şifrelemek
circle:dönge
circuit:çevrim
circuit switching:çevrim anahtarlama
circular reference:çevrimsel gönderme
clamp:kıskaç
classification:sınıflama
classify:sınıflamak
clause:yantümce
clear:temizlemek
clear session:şifresiz oturum
clearance:yetki
click:tıklatmak
client:istemci
client/server:istemci/sunucu
client/server application:istemci/sunucu uygulaması
clip:kırpma
clipart:kırpıntı çizge
clipboard:pano
clock:saat
clock pulse:saat vurumu
clock rate:saat vurum sıklığı
clock signal:saat vurumu
clocking:saatle denetim
clockwise:saat yönü
close:kapatmak
close box:kapatma kutusu
closed cycle control system:kapalı çevrimli denetim sistemi
closed loop:kapalı döngü
closed routine:kapalı yordam
closedown:kapanış
closing parenthesis:sağ ayraç
cluster:küme
co-resident:birlikte yerleşik
coated:kaplanmış
coaxial:eşeksenli, eşeksenel
code:kod
code page:kod sayfası
code page switching:kod sayfası değiştirme
code point:kod noktası
coefficient:katsayı
coil:sargı
coincidence:çakışma
cold start:soğuk başlatma
collapse(to):daraltmak
collate:harmanlamak
collating sequence:harmanlama sırası
collision:çarpışma
collision detection:çarpışma algılaması
colon alignment:iki noktaya göre hizalama
color:renk
color graphics:renkli grafik
color graphics adapter:Renkli Grafik Bağdaştırıcı
color map:renk eşlemi
color palette:renk paleti
color wheel:renk tekeri
column:dikeç
column boundaries:dikeç sınırları
column break:dikeç sonu
column heading:dikeç başlığı
column marker:dikeç imi
column width:dikeç genişliği
combination:birleşim
combination box:birleşik giriş kutusu
combination key:birleşik tuş
combine:birleştirmek
combo box:bkz. combination box
Combo-bax:Giriş kutusu
comma:virgül
comma alignment:virgüle göre hizalama
comma delimited:virgülle sınırlanmış
command:komut
command check:komut hatası
command file:komut kütüğü
command interpreter:komut yorumlayıcı
command key:komut tuşu
command language:komut dili
command line:komut satırı
command menu:komut menüsü
command prompt:komut istemi
command sequence:komut dizisi
comment:açıklama
commit:üstlenmek
common:ortak
common area:ortak alan
common field:ortak alan
Common Programming Interface:Ortak Programlama Arabirimi
Common User Access:Ortak Kullanıcı Erişimi
communication:iletişim
communications manager:iletişim yöneticisi
communications port:iletişim kapısı
communucation line:iletişim hattı
communucation link:iletişim bağlantısı
communucation network:iletişim ağı
compact computer:tek parça bilgisayar
compact disc:yoğun disk
compact list:aralıksız liste
compact system:küçük boyutlu sistem
compaction:sıkıştırma
comparative sort:karşılaştırmalı sıralama
comparator:karşılaştırıcı
compare:karşılaştırmak
compatibility:uyumluluk
compatible:uyumlu
compilation:derleme
compile:derlemek
compiler:derleyici
compiler generator:derleyici üreteci
complement:tümleyici
complex:karmaşık
complex number:karmaşık sayı
component:bileşen
composite:birleşik
composite key:birleşik anahtar
compound:bileşik
Compound Document Architecture:Bileşik Belge Mimarisi
compress:sıkıştırmak
compressed file:sıkıştırılmış kütük
compressed print:sıkıştırılmış yazdırma
compressed text:sıkıştırılmış metin
compression:sıkıştırma
compromise:uzlaşma
computational linguistics:bilişimsel dilbilim
compute:hesaplamak
computer:bilgisayar
Computer Aided Design:Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education:Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering:Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
Computer Aided Manufacturing:Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
computer center:bilgisayar merkezi
computer conferencing:bilgisayar aracılığıyla toplantı
computer crime:bilgisayar suçu
Computer Integrated Manufacturing:Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
computer science:bilgisayar bilimi
computerize:bilgisayara uyarlamak
computerized numerical control:bilgisayarlı sayısal denetim
computerized office:bilgisayarlı ofis
concatenate:bitiştirmek
concatenated field:bitiştirilmiş alan
conceptual:kavramsal
concrete:somut
concurrent:koşutzamanlı
condense:yoğunlaştırmak
condensed print:sıkıştırılmış yazdırma
condition:koşul
conditional instruction:koşullu yönerge
conditional transfer:koşullu aktarma
conduit:kablo borusu
confidential:gizli
configuration:yapılanış
configurator:konfigürasyon tanımlayıcı
configure:yapılandırmak
confirm:doğrulamak
conflict:çelişmek
congestion:tıkanıklık
conjunction:birleşme
connect:bağlamak
connection:bağlantı
connectivity:bağlanırlık
connector:bağlayıcı
consecutive:ardışık
consistency:tutarlılık
console:işletmen uçbirimi
constant:değişmez
constrain:kısıtlamak
constraint:kısıt
contact:değmek
container:kap
content:içerik
contention:çekişme
contents:içindekiler
context:bağlam
context sensitive:bağlama duyarlı
context-free:bağlam duyarsız
contextual help:bağlamsal yardım
contiguous:bitişik
continuation:sürdürme
continuation character:sürdürme karakteri
continue:sürdürmek
continuous:sürekli
continuous feed:sürekli besleme
continuous paper:sürekli kağıt
contractor:yüklenici
contrast:karşıtlık
contrast control:karşıtlık ayarı
control:denetlemek
control ball:imleç denetim topu
control character:denetim karakteri
control codes:denetim kodları
control menu:denetim menüsü
control panel:denetim masası
controller:denetleyici
convention:kural
conventional:geleneksel
convergence:yakınsama
conversational:etkileşimli
conversion:dönüştürme
convert:dönüştürmek
converter:dönüştürücü
convex:dışbükey
cooperative processing:işbirlikli işlem
coordinate:konaç
coordination:eşgüdüm
coordinator:eşgüdümcü
coprocessor:yardımcı işlemci
copy:kopyalamak
copy protection:kopya koruması
copyright:telif hakkı
cord:kablo
core:çekirdek (bellek)
corequisite:yankoşul
corner:köşe
correct:doğru
correction:düzeltme
corrective maintenance:onarım
correlation:ilinti
correspondence:yazışma
corresponding:ilişkin
corruption:bozulma
cost-effective:uygun maliyetli
count:saymak
counter:sayaç
counter clockwise:saat yönünün tersi
country:ülke
coupler:bağlaştırıcı
coupling:bağlaşım
cover page:kapak sayfası
CPI:bkz. Common Programming Interface
CPM:bkz. critical path method
CPU:bkz. central processing unit
crc:bkz. cyclic redundancy check
create:yaratmak
criteria:ölçüt
critical:kritik
critical path:kritik yol
critical path method:tanımı yazılacak
Critical Path Method (CPM):kritik yol yöntemi
crop marks:kırpma imleri
cropping:kırpma
cross reference:çapraz başvuru
cross-domain:etki alanları arası
crosshair cursor:ince artı imleci
crosstalk:yanses
CRT:bkz. Cathode Ray Tube
cryptanalist:şifre çözümleyici
cryptographic:şifrelemeyle ilgili
cryptography:şifreleme
CUA:bkz. Common User Access
CUA architecture:CUA mimarisi
cumulative:birikimli
cumulative error:birikimli hata
currency:para birimi
currency symbol:para birimi simgesi
current:yürürlükteki
current date:günün tarihi
current directory:yürürlükteki dizin
current document:yürürlükteki belge
current drive:yürürlükteki sürücü
current library:yürürlükteki kitaplık
current release:son yayım
current time:şu anki saat
cursor:imleç
cursor control keys:imleç denetim tuşları
cursor movement key:imleç yön tuşu
curve:eğri
custom:özel
customer:müşteri
customer setup:müşterice kurulan
customizable:(isteğe) uyarlanır
customize:(isteğe) uyarlamak
cut:kesmek
cut and paste:kesmek ve yapıştırmak
cut form:yaprak
cut sheet:yaprak
cut sheet feeder:yaprak besleyici
cutoff:kesmek
cybernetics:güdümbilim
cycle:dönüş
cycle stealing:dönüş çalma
cycle time:dönüş süresi
cyclic:dönüşsel
cyclic redundancy check:dönüşsel artıklık denetimi
cylinder:silindir

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z