| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

T Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
T1:: DS-1 biçiminde yapılanmış sinyali 1.544 megabit/saniye hızında aktaran hatlara verilen isim.
T3:: DS-3 biçiminde yapılanmış sinyali 44.746 megabit/saniye hızında aktaran hatlara verilen isim.
TAG (TAKI):: HTML'de dökümana biçim vermek için kullanılan etiketlerdir. Kaynak içinde kolayca fark edilirler çünkü her zaman "<" ve ">" işaretleri arasına yazılırlar.İki bilgisayar arasındaki kişilerin gerçek zamanda konuşmalarına izin veren bir protokol. Internet Bağlantılı Sohbet (Internet Relay Chat).
TCP/IP:: Transmission Control Protocol/Internet Protocol cümlelerinin kısaltılmış halidir. Internet'i oluşturan protokollerdir. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup günümüzde birçok işletim sistemini desteklemektedir.
TCP/IP Protocol:: Internet üzerindeki bilgisayar sistemlerinin birbirlerine bağlanması için kullanılan standart ağ iletişim protokolüdür.Internet Protokolü (IP) üzerinde çalışan Transfer Kontrol Protokolü (TCP) ve bunlara bağlı çalışan diğer protokollerin oluşturduğu aile. IP, TCP, FTP, Telnet.
TCP/IP Protocol Suite:: TCP/IP Protokol Ailesi
Telnet:: Bir bilgisayarın diğer bir bilgisayara uzaktan terminal bağlantısı yapmasını sağlayan standart Internet protokol programıdır.
Terabyte (Tera):: Bir Terabyte= Bin Gigabyte. Birkaç sene sonraki yeni hardisk standardı diyebiliriz (1.1012 byte).
Terminal Emulator:: Bilgisayarın terminal taklidi yapmasını sağlayan program. Bu programı kullanan bir bilgisayar, uzaktaki başka bir sisteme ait bir terminal gibi görünür.
TEXT-TO-SPEECH:: Text-to-Speech (TTS) sistemleri yazılı metni karşı tarafa ses olarak iletmekte kullanılmaktadır. Bu sistemler vasıtasıyla Sesli Yanıt Sistemleri sadece rakamlar ve bir kaç kelimeyle kısıtlı kalmak yerine bilgisayara girilmiş olan tüm yazılı verileri sese çevirebilmektedir. şu anda kullanılan sistemlerin yapabildiği sadece yazılı veri halindeki sayıları sesli hale çevirmektir. Örneğin, 123 sayısı "yüz ... yirmi.... üç" olarak okunmakta ancak herhangi bir başka yazılı bilgi (isim ya da adres gibi) bu şekilde sese çevrilememektedir. Türkçe'ye uyarlanmış TTS sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla elektronik ortamda yazılı tüm metinler sesli olarak okunabilecektir. Yani ofis içi elektronik posta yoluyla (e-mail) gelen yazışmalarınızı ya da benzer diğer bilgileri evinizdeki telefondan sisteme okutabilirsiniz. Türkçe TSS sistemlerinin 1994'ün ilk yarısında çıkmaya başlamıştır.
Texture:: Desen, zemin, düzensiz ve belirsiz şekillerin oluşturduğu arka plan.
Texture or Surface Mapping:: Bilgisayar grafiklerinde, iki boyutlu bir görüntüyü üç boyutlu bir nesnenin etrafına sararak nesneye değişik bir yapısal görüntü vermek.
TFT:: Thin Film Transistor, aktif matriks ekran tekniği. Ekran noktalarının yönetimi milyonlarca transistör üzerinden gerçekleşiyor.Web servislerini taramak yerine Elektronik kütüphanenin devasal içeriğine bir gözatmak isteyebilirsiniz.Elektronik kütüphanenin sayfalarını 1000 tam sayfa gazete haberi, magazinler, akademik günlükler, resimler, referans kitapları, sanat ve bunun gibi hergün yenilenen birçok kaynak oluşturuyor.
THE ELECTRIC LIBRARY:: Adres: http://www.elibrary.com/id/2525
TIFF (Tag Image File Format):: Taranmış imgelerin dijitaleştirilmiş versiyonlarını nakletmek için kullanılan format.Basit arama formatıyla posta listeleri, Usenet, haber grupları, bilgisayar üretim firmaları ve FTP siteleri üzerinde arama yapmanıza olanak sağlar.
TILE NET:: Adres: http://www.tile.net/
Tint:: Koyulaşma (Saturation) bir rengin içindeki beyazın miktarı.
TN3270:: IBM 3270 terminal taklidi yaparak IBM anasistemlerine bağlanmayı sağlayan bir telnet programı çeşidi.
Track (sector):: Hareketli depolama aygıtlarından olan drive, disket veya teyp kartuşunda sürücü kafasının ulaşabildiği özel bir bölüm.
TRANSPARAN GIF'LER:: Bir çok servis Web sayfalarının güzel görünmesi için grafik arka fonlar kullanıyor. Bu fonun üzerine bir resim yerleştirildiğinde resmin hiç işinize yaramayacak yerleri güzel arka fonunuzun görünmesini engelleyebilir. Bunu önlemek için "transparan GIF"ler kullanılır. GIF dosyasındaki herhangi bir rengi transparan olarak atadığınızda o renk görülmeyecek, onun yerine arka fonunuz görüntülenecektir. Paint Shop Pro'nun 3.12 sürümü bu işi yapabilmektedir.
Tray:: CD player'da diskin alındığı tepsi. Genellikle 12 cm (5 inç) diskler için yapılır. Ancak 8 cm (3 inç) boyutlu küçük diskler için de ayrıca yuvası bulunabilir. Bu yuva yoksa küçük diskleri çalmaya kalkmamak gerekir.
Truncation:: Hesaplamanın özel bir kural tarafından durdurulması.
Trunk:: Trank. Anahat. Kablo-TV Dağıtımında kullanılan ana dağıtım kabloları.
Trunkey:: Ekleme veya düzeltme işlemlerine gerek olmaksızın çalışan bir sistem.
TTL:: Transistör-Transistör Lojik.
Tune:: Televizyonda cihazın tam istasyona ayarlanması işlemi.
Tuner:: Akortlu bir devrenin rezonans frekansını değiştirmek için kullanılan değişken kondansatör ya da endüktanslardan oluşan devre, belli kanalları seçmek için radyo veya TV alıcılarında kullanılan genellikle RF mikser ve osilatörü içine alan kat.
Tuner (Kanal seçici):: TV ve videoda istasyonların alınabildiği ayar devreleri. (1) Değişken kondansatör veya endüktör gibi ayarlı bir devrenin rezonans frekansını değiştirmekte kullanılan araç. (2) Radyo ya da televizyon alıcısının, yayınlanan kanalı seçmekte kullanılan ilk kademesi. İstenen kanal frekansını elde etmek için rezonans frekansını değiştiren ayarlı bir devre ihtiva eder.Kanal ve bant seçici ünite, kısım.
T Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
tab cetveli:tab ruler
tab imleyici:tab marker
taban:base
taban adresi:base address
taban çizgisi:baseline
taban yazmacı:base register
tablet:tablet
Tablo gözesi:Table cell
tabloid:tabloid
tak ve kullan:plug and play
takma ad:nickname
takvim:calendar
tam yetki:all authority
Tamam:OK
tamsayı:integer
tanı:diagnosis
tanı iletisi:diagnostic message
tanılamak:diagnose
tanım:definition
tanım kümesi:domain
tanıma:recognition
tanımlama:definition
tanımlamak:define
tanımı yazılacak:critical path method
tanımı yazılacak•••:Musical Instruments Cerebral Interface
tanıtıcı:identifier
tanıtıcı (değer):handle
tarife:tariff
tarih:date
tarih biçimi:date format
tasarlamak:design
tasarı, proje:project
tasarım:design
taslak:draft
taslak baskı:draft printing
taslak kipi:draft mode
taslak niteliği:draft quality
taslak, Işlem Tablosu:worksheet
taşma:overflow
taşımak:transport
taşınır bilgisayar:portable computer
taşınırlık:portability
taşıyıcı:carrier
tek:odd
tek kutuplu:unipolar
tek parça bilgisayar:compact computer
Teker:Wheel
tekil kip:burst mode
teknik:technical
teknik değişiklik:engineering change
tekrenkli:monochrome
tel:wire
telefon hattı:trunk
telif hakkı:royalty
telsiz:wireless
temel:basic
temizlemek:purge
tepegöz:overhead projector
tepsi:tray
terim:term
terimler sözlüğü:glossary
ters:reverse
ters baskı:mirror printing
ters eğik çizgi:backslash
ters girinti:negative indentation
ters görüntü:reverse video
tersine çevirme:disassemble
tersine mühendislik:reverse engineering
tescilli ticari marka:registered trademark
teslim:delivery
tetiklemek:trigger
ticari marka:trademark
ticari sırlar:trade secrets
TIFF:Tagged Image File Format file(TIFF)
titrek ışıltı:flicker
titremek:dither
toparlama:housekeeping
toplam:total
toplamak:gather
toplanan:addend
toplu:batch
toplu iş:batch job
toplu işlem:batch processing
toplu kütük, toplu iş kütüğü, toplu iş:batch file
topraklama:grounding
transistor:transistor
TrueType:TrueType
tutanak:record (noun)
tutanak yazmak:record (verb)
tutarlılık:consistency
tutmak:hold
tuş:key
tuş takımı:key pad
tuşa basmak:keystroke
tuşlu arama:tone dialing
tuşlu çevirme:pushbutton dialing
tıkanıklık:congestion
tıklatmak:click
tüm çözünürlük:full resolution
tüm ekran:full screen
tüm ekranda düzenleme:full screen editing
tüm hakları saklıdır:all rights reserved
tüm noktaları adreslenir:all-points addressable
tüm seçimleri kaldırmak:deselect all
tüm yol:full path
tüm yol adı:full pathname
tüm, dolu:full
tümcecik:phrase
tümlemek:integrate
tümleyici:complement
tümleşik:integrated
tümleşik devre:integrated circuit
tümsözcük:fullword
tümü:all
tümü büyük harf:all caps
tümüyle uyumlu:plug-compatible
tür:Type
türdeş bilgisayarlar ağı:homogeneous computer network
türdeş olmayan bilgisayarlar ağı:heterogeneous computer network
türetme:derivation
tırnak imi:quotation mark
T Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
tab:sekme
Tab Delimited:sekmeyle ayrılmış
Tab Dialog:Etiketli iletişim kutusu
tab marker:tab imleyici
Tab Position:Sekme konumu
tab ruler:tab cetveli
Tab stop:sekme durağı
table:çizelge
Table cell:Tablo gözesi
Table of Contents:Içindekiler
tablet:tablet
tabloid:tabloid
tabulate:çizelgelemek
tag:yönlendirme imi, biçim imi
Tagged Image File Format file(TIFF):TIFF
tailor:uyarlamak
tape:manyetik bant
Tape backup device:manyetik bant yedekleme aygıtı
tape cartridge:bkz. cartridge
tape deck:manyetik kart birimi
tape mark:manyetik bant imi
tape reel:(bant) makara(sı)
target:hedef
tariff:tarife
task:görev
task force:çalışma kolu
Task list:Görev listesi
technical:teknik
telecommunication:uziletişim
teleconferencing:uziletişimli toplantı
teleprocessing:uzişlem
teleprocessing network:uzişlem ağı
template:şablon
temporary:geçici
tensile:gerilme
tentative:geçici
term:terim
terminal:uçbirim
terminal emulation:uçbirim öykünmesi
terminate:sonlandırmak
terminate and stay resident:bitince yerleşik kalan
Terminator:Sonlandırıcı
test:sınamak
text:metin
text editor:metin düzenleyici
texture map:doku eşlemi
texture(graphics):doku
theory:kuram
thermal:ısıl
Thesaurus:Eşanlamlılar
Thick:Kalın
Thin:Ince
third party:üçüncü parti
This disk is damaged:Bu disk hasarlı
thousands separator:binlik basamak ayırıcı
Thread:iş parçacığı
threshold:eşik
throughput:üretilen iş
tick:im, imlemek
tie line:özel bağlantı numarası
TIFF:bkz. Tagged Image File Format file
tightly coupled:sıkı bağlı
Tilda:(~ ) bağ simgesi
tile:döşe
time:(1) zaman, (2) saat
time format:zaman biçimi
time frame:zaman dilimi
time interval:zaman aralığı
time out:zaman aşımı
time sharing:zaman paylaşımı
time slice:zaman dilimi
time stamp:zaman damgası
Time Zone:Saat dilimi
timeout:zaman aşımı
timer:süre ölçer
tip:(1) ipucu, (2) fiş ucu
Title:Başlık
title bar:başlık çubuğu
Title Page:Başlık sayfası
TOC:bkz. Table of Contents
toggle button:iki konumlu düğme
Toggle keys:geçiş tuşları
token file:alıntı kütüğü
token ring network:simgeli halka ağı
tone:koyuluk, ton, ses
tone dialing:tuşlu arama
toner:karartıcı
tool:araç
Tool Box:Araç Kutusu
Tool palette:Araç paleti
Toolbar:Araç çubuğu
toolbox:araç kutusu
toolkit:araç takımı
top:üst
top margin:üst kenar boşluğu
Top of Form(TOF):Form başı
Top of page:Sayfa başı
topdown programming:yukarıdan aşağıya programlama
Topic:Konu
topology:ilinge
total:toplam
touch:dokunmak
touch screen:dokunma duyarlı ekran
touch sensitive:dokunma duyarlı
trace:iz, izlemek
trace log:izleme günlüğü
track:iz, izlemek
track ball/trackball:Iztopu
tracking:izleme
tractor:çekici
trade secrets:ticari sırlar
trademark:ticari marka
trail:iz, izlemek
trailer:artbilgi
trailer label:artetiket
Training:Eğitim
transaction:hareket
transaction driven:harekete dayalı
transaction file:hareket kütüğü
transceiver:alıcı verici
transcription machine:yazıya dönüştürme makinesi
transfer:aktarmak, aktarım
transfer rate:aktarım hızı
transform:dönüştürmek, dönüşüm
transient area:geçici program alanı
transistor:transistor
transition:geçiş
translate:çevirmek
translator:çevirmen
transmission:iletim
transmit:iletmek
transparent:saydam
transport:taşımak
trap:yakalamak
Trash:Çöp Sepeti
tray:tepsi
tree network:ağaç ağ
tree search:ağaç yapısında arama
tributary station:bağımlı uçbirim
trigger:tetiklemek
trim:kırpmak
trivial:önemsiz
TroubleShooting:sorun giderme
TrueType:TrueType
truncate:kesmek
trunk:telefon hattı
trunk cable(ESCON):ana kablo
TSR:bkz.Terminate-and-Stay-Resident
tune:ayar
tuner:ayarlayıcı
turn off:kapamak
turn on:açmak
turn-key:anahtar teslimi
turnaround time:dönüş süresi
turnover:devir, devir hızı
tutorial:eğitmen
twin:ikiz
twinaxial:ikizeksenli
Two-headed arrow:Çift başlı ok
Type:tür
type face:yazıyüzü ailesi
Type(to):yazmak
typeface:yazıyüzü ailesi
typematic key:yinelemeli tuş
typeset:karakter dizmek
Typesetter:Karakter dizicisi
typewriter:yazımakinesi

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z