| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

Y Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
Y-axis:: Bir tablonun genelikle data rakamının bulunduğu dikey çizgisi.
YAHOO!:: Adres: http://www.yahoo.com
Yazılım (Software):: Daha çok programlanan yazılımlardır.Sarı Sayfalar (Yellow Pages).
İletim Kontrol Protokolü:: Gönderilen paketlerin hedefe eksiksiz varmasını sağlayan bir protokol.
İn-Point:: Edit'in başladığı yer. Ayrıca start ponit deyimi de kullanılır.
Üstel:: Üssel, eksponansiyel, üs.
Y Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
Ya da:Or
yakalamak:trap
yaklaşık:approximate
yakınsama:convergence
yalnız disketli sistem:diskette-only system
yalnız ilk satır:orphan control
yalnız satır:widow line
yalnız son satır:widow control
yalıtmak:isolate
yamamak:patch
yankoşul:corequisite
yankı:echo
yankılanım (ad):acoustic
yankılanımlı (s):acoustic
yankılanımlı bağlayıcı:acoustic coupler
yanlılık:bias
yanlış:0
yanlış ayıklama:debugging
yanlış ayıklamak:debug
yanlış ayıklayıcı:debugger
yanlışları işleme:error handling
yanses:crosstalk
yansıma:bounce
yansıtmak:reflect
yantümce:clause
yanıp sönme:blink
yanıp sönmek:flash
yanıt:response
yanıt süresi:response time
yapabilme bilgisi:know-how
yapay:artificial
yapay anlayış:artificial intelligence
yaprak:folio
yaprak besleyici:cut sheet feeder
yapı dışı:outdoor
yapı içi:indoor
yapılandırmak:configure
yapılanış:configuration
yapıştırmak:paste
yarar kazanımı:advantage
yarar yitimi:disadvantage
yaratmak:create
yardım:help
yardım dizini:help index
yardım hattı:hotline
yardım kullanımı:help for HELP
yardım masası:help desk
yardımcı:auxiliary
Yardımcı (program):utility (program)
yardımcı bellek:auxiliary storage
Yardımcı Grafik...:Overlay Chart
yardımcı işlemci:coprocessor
yardımlı metin:hypertext
yarı çift yönlü:half-duplex
yarım byte:nibble (measurement unit)
yarımsözcük:halfword
yaslama:justification
yaslamak:Justify
yatay:landscape (page orientation)
yay:arc
yaygınlık:penetration
yayma:emission
yaymak:emit
yayılma:propagation
yayım:release
yayımlamak:broadcast
yayın:publication
Yayıncı:Publisher
yayıncılık:publishing
yayınlamak:publish
yazar kasa:cash register
yazdırma çarkı:print wheel
yazdırma kuyruklayıcısı:print spooler
yazdırma programı:printer writer
yazdırma sunucusu:print server
Yazdırma Yöneticisi:Print Manager
yazma erişimi, yazmak için:write access
yazma korumalı:write protected
yazmaç, yazmak:register
yazmak:write
yazmak, yazdırmak:print
yazmaya karşı koruma anahtarı:write protect tab
yazmaya karşı koruma çentiği:write protect notch
yazı:article
yazıcı:printer
yazıcı ayarları:printer setup
yazıcı kafası:print head
yazıcı kuyruğu:print queue
yazıcı sürücüsü:printer driver
yazılabilir çentiği:write enable notch
yazıldığı gibi görüntüle:display as printed
yazım hatası:misspelling
yazımakinesi:typewriter
yazıya dönüştürme makinesi:transcription machine
yazıyüzü:font
yazıyüzü ailesi:typeface
yazışma:correspondence
yaşam döngüsü:life cycle
üç nokta:ellipsis
üçüncü parti:third party
yedek:backup
yedek iz:alternate track
yedek kopya:back up copy
yedek zaman aralığı:buffer (proje yönetimi)
yedekleme sıklığı:back up frequency
yedeklemek:backup
Yeğlenenler:Preferences
yeni:new
yeni satır:new line
yeni satırbaşı:carrier return
yeniden:re-
yeniden adlandırmak:Rename
Yeniden atamak:Reassign
yeniden başlatmak:restart
Yeniden Boyutlandırmak:Resize
yeniden çevrime sokmak:recycle
yeniden denemek:retry
yeniden düzenlemek:reorder
yeniden kullanılır:reusable
yeniden sayfalamak:repaginate
yeniden yapılama:reengineering
yeniden üretmek:regenerate
yenileme hızı:refresh rate
yenilemek:refresh
yer:location
yer imi:bookmark
yer imli alan:bookmarked area
yer tutucu:place holder
yerdeğiştirmek:relocate
yerel:native
yerel ağ:Local Area Network
yerinde:on site
yerinde kurulur:field installable
yerine koymak, değiştirmek:replace
yerini belirlemek:locate
yerini değiştirmek:displace
yerleşik:resident
yerleşik modem:integrated modem
yerleşik olmayan:nonresident
yerleşim:layout
yerleşim birimi:allocation unit
yerpaylaşan program:overlay program
yerpaylaşmak:overlay
yetenek:capability
yetersiz:insufficient
yetersiz bellek:out-of-memory
yetke:authority
yetki:clearance
yetki aktarmak:delegate
yetkilendirmek:authorize
yetkili:authorized
yineleme:iteration
yinelemek:repeat
yinelemeli tuş:typematic key
yinelenen altlık:running foot(ing)
yinelenen başlık:running heading
yineleyici:repeater
üleşke:fraction
ülke:country
yoğun disk:compact disc
yoğunlaştırmak:condense
yoğunluk:intensity
yok olmak:disappear
yoklamak:poll
yoksaymak:ignore
yol:way
yol gösterme:guidance
Yol haritası:Roadmap
yonga:chip
yonga plakası:wafer
yordam:routine
yordam yönelimli dil:procedure-oriented language
yordamsal dil:procedural language
yorumlamak:interpret
yorumlayıcı:interpreter
üreteç:generator
üretilen iş:throughput
üretim:production
üretken:productive
üretkenlik:productivity
üretmek:generate
ıslak:wet
üst:Upper
üst dizin:Parent directory
üst düzey dil:high-level language
üst kenar boşluğu:top margin
üst uç:high end
üstel:exponential
İstemci tarafı:Applet
üstlenmek:commit
üstüne basmak:overstrike
üstüne yazma kipi(sözcük işlem):replace mode
üstüne yazmak:overwrite
üstyönetim bilişim sistemi:executive information system
üstöğe:parent element
ısı:heat
ısı alıcı:heat sink
ısıl:thermal
Yukarı:Up
yukarı akım:upstream
yukarıdan aşağıya programlama:topdown programming
yukarıya doğru uyumluluk:upward compatibility
yuva:receptacle
yuva, yuvalamak:nest
yuvalı çubukkod okuyucu:bar code slot reader
yuvarlamak:round
yığın:heap
yığın bellek:mass storage
Yığıt:Stack
üye:member
yüklemek:load
yüklenici:contractor
yüklenir yazıyüzleri:downloadable fonts
yükleyici:loader
yüksek:high
yüksek başarımlı kütük sistemi:high performance file system
yüksek çözünürlük:high resolution
yüksek yoğunluklu:high density
yükseklik:height
yükselmek:rise
yükselteç:amplifier
yükseltme:upgrade
yükseltme paketi:Upgrade kit
yükseltmek:Raise(to)
yıkıcı:destructive
yıkım onarımı:disaster recovery
yıkım, olağanüstü durum:disaster
Yıl:Year
yıldız imi:asterisk
yürürlükteki:current
yürürlükteki belge:current document
yürürlükteki dizin:current directory
yürürlükteki dizin çalışma:working directory
yürürlükteki kitaplık:current library
yürürlükteki sürücü:current drive
yürütme zamanı:execution time
yürütmek:execute
yürütülür:executable
yüzde:percent
ızgara:raster
ızgara çizgileri:gridlines
ızgara tarama:raster scan
İzlem:Strategy
yön:direction
yön saptırma:deflection
yön tuşları:direction keys
yöneltici:router
yöneltme:piping(dos)
yönerge:instruction
yönetici:administrator
yönetici, yönetmen:manager
yönetim:management
yönetim bilişim sistemi:management information system
yöney:vector
yöneysel:vectorial
yöneysel grafik:vector graphic
yöneysel simge kümesi:vector symbol set(VSS)
yönlendirme imi, biçim imi:tag
yönlendirmek:orientation
yöntem:method
yöntembilim, yöntem:methodology
ışık:light
ışık geçirmezlik:opacity
ışık kalemi:light pen
ışıma:radiation
ışın:beam
Y Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
Year:Yıl

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z