| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

U Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
UNIX:: Çok kullanıcılı, çok hedefli bir operasyon sistemi. Genellikle çalışma hayatında kullanılan bir işletim sistemi.
UNIX-to-UNIX CoPy (UUCP):: Unix'ten Unix'e Kopya
UNZIP:: Daha önce bir sıkıştırma yardımcı programı kullanılarak sıkıştırılmış bir dosyayı açmak.Upgrade: Daha yüksek performans veya ilerlemiş özellikler gösteren parçalarının eksiklerin yerlerine yerleştirilmesi.
Upload:: Direk interface ya da bir modem yolu ile diğer bir bilgisayardan data almak.Konuya göre adlandırılmış binlerce ağ haberleri grubu, protokolleri çalıştıran bilgisayarlar ve Usenet ağ haberlerini ve makaleler yazan kullanıcıların oluşturduğu sistem. Tüm Internet sistemeleri Usenet'e üye değildir ve tüm Usenet sistemleri de Internet üzerinde değildir. Ağ Haberleri Aktarma Protokolü (Network News Transfer Protokol), Unix'ten Unix'e Kopya (UNIX-to-UNIX CoPy).
URL:: (Uniform Resource Locator) Web üzerinde ulaştığınız yerin kimliğini belirler. Tam bir URL'nin görünümü aşağıdaki gibidir.mailto://e,mail yollamak için kullanılacak uygulamaya bağlanırfile://lokal bir dosyayı işaret ederalan ismi (domain name) bağlanılmak istenen sunucunun Internet üzerindeki ismidir. Bir alan isminin uzantısı genellikle onun tipini de belirler:.com ticari kuruluş.edu öğretim.mil askeri.net servis sağlayıcı.org kar amaçlı olmayan organizasyonPORT ADRESİhttp:// protokolü sadece :80 portunu kullandığından genellikle bu takı kullanılmaz. atlanacak dizin adıWeb sayfasının sunucu üzerindeki dizinini belirtir.
Usenet (USEer NETwork):: Konuya göre isimlendirilmiş binlerce ağ haber grubu, protokolleri çalıştıran bilgisayarlar ve ağ haberlerini okuyan ve makaleler yazan kullanıcıların oluşturduğu sistem. Internet sistemlerinin tümü Usenet'te bulunmaz ve Usenet sistemlerinin tümü de Internet üzerinde değildir.
User Interface:: Program içinde ilgili alanı bulması için kullanılan ekrandaki menü.
UTC:: Koordine Edilmiş Evrensel Zaman (Universal Tima Coordinated).Rutin işler için kullanılan yazılım birimleri. Yardımcı yazılımlar, bilgisayarın kullanımı ve işletiminde yardımcı olan veya işletimini kolaylaştıran programlardır. Bunlara örnek olarak, editör, hata-bulucu programlar ve kütük yönetici programlar adı verilebilir.
UTILITIES:: Yardımcı yazılımlar.
UUCP:: UUCP bağlantıları büyük çoğunlukla 1200 bps'ten 38.4Kbps'e varan hızlara sahip modemlerle sağlanıyor. Bağlantılar genelde sakla ve-ilet mantığıyla yürütülüyor. Ayrıca Internet-tabanlı UUCP bağlantıları da kullanıyor. Düşük maliyeti UUCP bağlantıları 1970'lerde ortaya çıktıklarından bu yana geniş kullanıma sahiptir.
U Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
uca doğru:downline
uçbirim:terminal
uçbirim öykünmesi:terminal emulation
uçdeğer:extreme
ulam:category
ulusal:national
ulusal dil desteği:national language support
ulusal dil karakter kümesi:national language character set
uyarlamak:tailor
uyarmak:alert
uyarı:warning
uyarı iletisi:warning message
uyarı sesi:Warning beep
uygulama:application
uygulama altyapısı sağlama:application enabling
uygulama istemcisi:application requester
uygulama programı:application program
uygulama sunucusu:application server
uygulama yazılımı:application software
uygulamak:apply
uygun:best fit
uygun maliyetli:cost-effective
uyku durumu:dormant state
uymak:fit
uyumlu:compatible
uyumlu ek (yazılım):plug-in (software)
uyumluluk:compatibility
uzak:remote
uzaklık:distance
uzaktan açma:remote power on
uzaktan iş girişi:remote job entry
uzaktan kapama:remote power off
uzantı (dosya adları):extension
uzatma kablosu:extension cord
uzatmak, genişletmek:extend
uzatılmış bellek:extended memory
uziletişim:telecommunication
uziletişimli toplantı:teleconferencing
uzişlem:teleprocessing
uzişlem ağı:teleprocessing network
uzlaşma:compromise
uzman sistem:expert system
uzun çizgi:em-dash
uzunluk:length
U Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
UI(User Interface):Kullanıcı arabirimi
ultraviolet:morötesi
Unable:olanaksız
unary:birli
Unassign(to):Atamayı kaldırmak
unattended:gözetimsiz
unattended operation:gözetimsiz işletim
unavailable:kullanılamaz
unbalanced:dengelenmemiş
unbind:bağlantı çözmek
unblock:öbek çözmek
uncheck(to):onayı kaldır
unconditional:koşulsuz
underline:altını çizmek, altı çizili,
underscore:altçizgi, altını çizmek
undo:geri almak
unformatted:biçimlenmemiş
uniform:birörnek
UNINDENT:GIRINTISIZ
union(SQL):bileşim
unipolar:tek kutuplu
unique:benzersiz
unit:birim
Unit of measurement:ölçü birimi
universal:evrensel
Unknown:Bilinmeyen
unlink:bağ çözmek
unload tape:bandı boşa almak
unlock(to):kilidi açmak
unmapped:eşlenmemiş
unmarked:imlenmemiş
unmount:çıkarmak, devreden çıkarmak
unnamed:adsız
unnested:iç içe olmayan
unnumbered:numarasız
unordered:sırasız
unpack:paket çözmek
unrecoverable:kurtarılamaz
UNSPIKE(Keyname):Depoyu boşaltmak
Untitled:Adsız
unwind:makaradan çıkarmak
Up:Yukarı
up-time:çalışabilirlik süresi
up-to-date:güncel
update:güncellemek
upgrade:yükseltme
Upgrade kit:yükseltme paketi
upgradeability:büyürlük
upload:(yukarı) yüklemek
Upper:üst
uppercase:büyük harf
Upside down:Baş aşağı
upsizing:büyütme
upstream:yukarı akım
upward compatibility:yukarıya doğru uyumluluk
usability:kullanılırlık
usability test:kolay kullanım sınaması
usable:kullanılır
user:kullanıcı
user account:kullanıcı hesabı
user exit:kullanıcı çıkışı
user friendly/user-friendly:kullanışlı
user group:kullanıcı grubu
user id:kullanıcı kimliği
user interaction:kullanıcı etkileşimi
user interface:kullanıcı arabirimi
user profile:kullanıcı belgisi
user´s guide:kullanıcı kılavuzu
User´s Reference:Başvuru Kitabı
utility (program):Yardımcı (program)

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z