| A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z 

M Harfi için Genel Sözlük Sonuçları
MAC:: Renk, aydınlık, ses ve eşzamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır boyunca ayrı ayrı zamanlarda gönderildiği yeni TV yayın sistemi.
Machine language:: Makine dili.
Mailing List:: Elektronik mektuplaşma listesi. Aynı ilgi alanındaki kişilerin bilgisayar ağı üzerinden mektuplaştıkları ortak tartışma listesi servisleri.
Mainframe (Ana Frame):: Ölçüleri ve kapasitesi itibarı ile büyük bir bilgisayar.
MAJORDOMO:: En çok kullanılan listeleme ve e-mail programıdır. Kullanıcılara posta listelerine abone olma, katkıda bulunma ve çıkma şansı verir.
MAP:: Web tasarımında kullanılan, yüklenen grafiğin belirli bölgelerine basıldığında değişik bağlantıları çağırmak için kullanılan sistemdir.
Map Chart (Harita):: Belirli bir coğrafi bölgenin yerlerini gösteren bir grafik.
Markers Window:: Performer programının en kullanışlı pencerelerinden biri de Markers Windowdur. Burada parça üzerinde sık dönüş yapılacak ya da defalarca dinlenip karşılaştırma yapılacaksa, üzeri belli ölçüde ya da yerlere etiket konulup listelenir. Liste yanında bulunan sürgülü işaret, önüne getirildiği yerden çalmaya devam eder.
MARKUP LANGUAGE:: Internet üzerinde dökümanlara biçim kazandırmak üzere hazırlanmış mark-up karakterlerini deşifre eden dile denir. Bilgisayara okunan dosyanın ekranda nasıl biçim alması gerektiğini anlatır? HTML Web sayfaları hazırlamak için geliştirilmiş bir mark-up dildir.
Mass memory:: Yığın bellek.
Mass Storage:: Büyük kapasiteli (megabayt, gigabayt) ikinci depolama sistemleri. Tipik büyük depolama cihazları ise kayıt bantları ve manyetik disklerdir.
Master:: Bir kayıt işlemindeki esas kopya. (ana kayıt)
MASTER KEYBOARD:: Bilgisayar tabanlı sequencer programlarında step ya da realtime olarak müzikal icraların girilmesi için kullanılan klavyeli ve MIDI OUT portu olan enstürman.
Matrox MGA VLB/4:: 4MB belleğe sahip ve bu bellek miktarı ile mümkün olan yüksek çözünürlük ve renk sayılarındaki ekran modlarını titreşimsiz ekran tazelemesinde destekliyor. Auto CAD sürücüsünün sağladığı özel pencerede geçek-zamanda pan ve zoom yapmanız mümkün kılan görüntü kartı.
MBS:: Karşılıklı radyo yayın sistemi.
MCGA:: Çok renkli grafik adaptörü.
MDS:: (Microprocesor Devellopment System): Mikro İşlem Birimi, mikro işlem birimi sistemleri için program geliştirme ve donanım arızalarını bulma işlemlerini sağlayan donanım ve yazılımı araçları ile donatılmış bir mikrobilgisayar.
Media:: Bilgi saklama ve dağıtma ortamı (video kaset, disket, optik disk, vb.). İnsanlığın iletişimde bulunduğu her ortam.
Megabyte (MB):: Bir milyon bayt.
Megahertz (MHz):: Bir saniyede milyonlarca saykıl.
Memo:: Bakınız. (Memory-Hafıza)
Memory:: Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm. (RAM-ROM vb.)
Memory scan:: Tunerlerde hafıza taraması, önceden seçilip hafızaya alınmış istasyonların bir buçuk saniye süreyle dinlenmesine imkan veren sistem.
Memory Window:: Kullanılmakta olan ve kalan belleği gösterir.
Menu (Menü):: Programlanmış bir seçenekler listesi. Genelde ekranda görüntülenir. Kullanıcı bilgisayarın yapmasını istediği işlemleri bu listeden seçebilir.
MENUCOLOR:: Çıkacak menünün renklerini saptamak için kullanılır.
MENUITEM:: Menüde kullanılacak seçenekleri belirtmek için kullanılır.
Message format:: Bildiri biçimi.Bir bildirinin başlık, adres, metin, metin sonu işareti ve hata bulma bit'lerinin nasıl yerleştirileceğini tanımlayan kurallar.
Metaballs/Blobs:: "Damla formu". Bu çizimler sabit bir büyüklüğe sahip değildir, zira dinamik olarak kendilerini değiştirirler. Tek tek elemanlar bu sırada birbirlerini karşılıklı olarak etkilerler. Bloblar organik-yuvarlak formlar için çok uygundur.
METACHARACTER:: HTML dosyası içinde özel bir durumu gerçekleştirmek için kullanılan karakterlerdir. Bu karakterler parantez "()", ve "&", diyez "#" ve noktalı virgüldür ";".
METACRAWLER:: Adres: http://metacrawler.cs.washington.edu:8080/Coğrafik bölgelere ayırarak tarama yapan, tarama sırasında ne kadar beklemek istediğinizi belirttiğiniz bir tarama sayfası.
MHz (Megahertz):: MHz. Megahertz. 1 Milyon Hz.
Mic (Mik):: Çeşitli mikrofonlardan veya diğer audio kaynaklarından alınan sesleri mono veya stereo olarak kayıt etmek için kullanılan cihaz.
Mic level:: Mikrofona gelen sesin seviyesi.
Micro Code:: Mikro Kod.Merkez işlem veya kontrol birimindeki PROM veya RAM yongaları (chip) üzerinde bulunan çeviri dili tipinde bir sabit program. Bu program CPU komutunun (veya kontrol birimi fonksiyonunun) alt elemanları olan bir dizi yordamlardan oluşur. Örneğin, bir bilgisayar komutunun kodu kontrol birimi tarafından o şekilde çözülür ki her komut, kendini uygulayacak olan mikro kodun başlangıç yerini tayin eder. Böylece bir CPU komutunu, bu komutların kullanıcı programındaki bir işlemi uyguladığı biçimde yerine getirmek için bir dizi mikro kod komutları kullanılır. Bir mikrokod komutu CPU'da 64 bit genişliğinde bir yer işgal eder.
Micro processor:: Mikro işlemci.Microcomputer: Mikro bilgisayar.
Microphone:: Mikrofon, ses enerjisini elektrik enerjisine çevirin araç. Ses dalgalarının havada oluşturduğu basınç değişikliklerine uyabilen esnek bir diyafram içerir. Bu diyafram ya doğrudan basınçla ya da basınç değişikliği ile çalışır. Mikrofonlar, yapılarına göre, karbonlu (kömürlü), Kristal (seramik), elektrodinamik, band ve kondansatörlü olabilirler. Karakteristliklerine göre ise şu şekilde sıralanırlar: Yönsüz mikrofonlar (omnidirectional), tek yönlü mikrofonlar (unidirectional), çift yönlü mikrofonlar (bidirectional), Frekans dizilere (freguency response) 20Hz-20KHz ve empedansları 150 ohm civarında olur. Kutup düzenleri (polor pattern), tek yönlü (unidirectional-cardioid) ve çok yönlü (omnidirectional) olabilirler.
Microwave:: Mikrodalga. Frekansı 500MHz'den yüksek olan dalgalar.
Midi:: (Musical Instruments Digital Interface) elektronik müzik enstrümanlarının birbirleri arasında bilgi gönderebilmeleri amacı ile geliştirilmiş bir ara birim.
MIDI Configuration Window:: Bu bölüm de, birlikte kullanılan MIDI'li enstürmanların kanal, port ve ses listelerinin girildiği tanımlama bölümüdür. Gerekirse SYSEX formatında bilgiler girilebilir.
MIDI IN:: Gelen MIDI mesajlarını almak içindir.MIDI KANALLARI:Midi alışverişi bağımsız 16 kanaldan oluşur. Kanaldan maksat bilgilerin gönderilebileceği ve alınabileceği elektriksel yollardır. Ve bu 16 kanal 16 tane bilgi yolunun birbirinin trafiğini engellemeden aynı anda çalışmasını sağlar. Gönderilen veya alınan bilgiler meyanında, mikro işlemcisine göre, 1000 kanala kadar çıkar.
MIDI MODLARI:: OMNI-POLY-MONOMULTİ olarak bugün için dört tanedir. OMNI MODE kısaca bir synthesizercının bir kaç aletle birden aynı melodiyi çalmasıdır. Aslında bir aleti çalıyordur da sanki birkaç alet aynı melodiyi çalıyor gibi olur. "UNISON çalış"POLY MODE,Birkaç müzik aletiyle değişik melodiler çalmasını sağlar bu da Stüdyo kayıtlarında kolaylık yaratır.MONO MODE,Bu mode da MULTI-TIMBRAL (aynı anda birkaç sesi çıkarabilmek) bir müzik aletinin her sesine ayrı bir midi kanalı verir ki bu mode bugün kullanılmıyor.MULTI MODE,En önemli özelliği Multi-Tımbral çalışmasında tek bir kanal hizmeti verir ayrı ayrı MIDI Kanalları gerekmez. Bu en iyi bağlantı MODE'u dur.
MIDI Monitor Window:: MIDI portlarından giren ve çıkan bilgileri gösterir. Bu da programa işaretin girdiğini ya da çıktığını kullanıcıya belirterek herhangi bir arıza halinde ya da seslerin duyulmaması durumunda standart Hata bilgisayarda mı? Ses modülünde mi? sorusunu yanıtlamaya yardımcı olur.Bunlar Performer'ın ana kontrol menüleridir. Diğer menüler de EDIT menüleri olarak geçer. Bunlar Audio, Score, Step, Grid, List Edit menüleridir. Bu editörlerin biri ya da birkaçı, diğer sequencer programlarında da mevcut olmasına karşın, Performer'ın kendi pencere düzeni ve olanakları bir hayli farklıdır. Cubase yazımızda bu editör şekillerine değindiğimiz için bir kere daha anlatmak istemiyoruz. Bunun yerine programın, diğer sequencer programlarından ayrılmasını sağlayan profesyonel bölümlerinden sözedeceğiz. Örneğin Performer üzerinde accelerendo ve ritardando yapmak çok konforlu. Tempo ve zaman ölçülerinin not edildiği "Conductor Track" her zaman track ve window üzerinde yatay olarak görülmekte. Change menüsü üzerindeki "change tempo" penceresi üzerinde ölçü sınırları, başlangıç ve bitiş metronom değerleri verilip arada alacağı değerleri ve hızlanma şeklini bilgisayara hesaplatmak olasıdır.
MIDI OUT:: Giden MIDI mesajlarını vermek içindir.
Midi Patch-Bay:: Arada başka bir Midi arabirimi de almak koşuluyla Midi'li enstürmanları sequencer ya da bilgisayara giriş çıkış olarak bağlayan cihaz.
Midi Processor:: Midi işaretleri üzerindeki her türlü bilgiye ayrı ayrı erişebilen, değiştirebilen, midi kanallarını arttırabilen kendi mikro işlemcisine sahip ünite.
MIDI THR:: Birkaç aletin birbirine bağlanması için gerekli komut.
MIME:: Çok Amaçlı Internet Posta UzantılarıInternet e-postasının grafik, ses, fax gibi metin olmayan bilgileri de gönde-rebilen genişletilmiş hali.
MiroCRYSTAL 32S:: Titreşimsiz modda yüksek ekran tazeleme frekansları ve 4 MB VRAM belleğe sahip MicroCRYSTAL 32S'in 1024x768 çözünürlüğüne 16M renk görüntüleyebilmesi dikkatinizi çekecektir.
Mirror (Ayna):: Bir işlemin yansıtılması için ortaya çıkarılması efekti. Orijinal (özgün) imgenin baştan aşağı çizimi.
Mixer:: Ses karıştırıcı cihaz. Genelde 4 kanallı olur. Birinci ve ikinci kanallar mikrofon, mono cihazlar gibi tek sesli (mono) girişlerde üçüncü ve dördüncü kanallar da stereo girişlerde kullanılır. Bu kanallara da pikaplar, deck'ler ve CD cihazları bağlanır. Üçüncü ve dördüncü kanallar arasında çift pikap kullanılarak "fade in" ve "fade out" ile bir parçadan diğerine yumuşak geçişler yapılabilir (Bilgisayarla da 1000 kanala kadar çıkarılabilir).
Mixing:: Karıştırma.
MMS:: Teypte önceden belirlenen şarkılar arasında istenen parçayı arayıp bulabilen bilgisayarlı seçici sistem.
MODE:: Müzik setinin mono ve stereo konumu. Varsa bunlara "quadrophonic" (dörtlü ses) ve yankı (reverberation) konumları da eklenebilir.Modem (MODülator-DEModülator):Telefon hatları gibi analog iletim hatları üzerinden iletilen sayısal verileri alan arabirim donanımı. Bilgisayarın telefon hatları vasıtasıyla başka bilgisayarlarla iletişimde bulunmasını sağlayan cihaz. Bilgilerin sese dönüştürülmesi işlemini ve tersini yapar.
Modem:: Modilatör - Demodülatörun kısa yazılışı. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür.
Monitor (Monitör):: Video dilinde, video girdileri olan bir televizyon. Bir bilgisayar monitörü ise, genelde bileşik algılama yerine RGB kabul eder.
Monitör:: Geniş bir topluluğa hitap etmeyecek prezantasyonları kendi toplantı odanızdaki bir bilgisayarın monitöründen yapabilirsiniz. Özel prezantasyonlar bu yolla çok daha ayrıntılı ve etkileyici bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yapılan tasarım bilgisayara yükleneceğinden prezantasyon defalarca masrafsız bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Mono:: Tek.
Monoaural:: Tek ses.
Monocroma:: Siyah/beyaz, renksiz.
Montage (Montaj):: Editing.
Morphing/Morfen:: (Kesintisiz Dönüşüm): Bilgisayar animasyonunda Morphing (metamorfozdan geliyor, dönüştürmek demek), iki obje arasındaki akıcı ve dikişsiz geçiş olarak tanımlanır. Burada 2D ve 3D objeler birbirlerinden ayırdedilmelidir.2D metamorfozlar iki resmi dönüştürürler, 3-D varyasyonu ise bir animasyondaki iki üç boyutlu (3D) objeyi dönüştürür. Terminatör 2'deki efektlerin 2D ve 3D dönüşümleridir. Çoğu 3-D program sadece aynı nokta ve üçgen sayısına sahip objeleri dönüştürebiliyor.
MOSAIC:: NCSA tarafından tasarlanan Machintosh, Windows ve Unix ortamlarının tümünde birden çalışabilen ilk Web tarayıcısıdır.
Mosaic screen display:: Görüntünün ekranda mozaik biçimi gösterilmesi. Video kameralarda "fade out/in" işlevi mozaik görüntü ile de yapılabilir.
Motion Blur:: Hareket keskinliği video kamera sahibi olan ve bir video kaydın tek tek resimlerini inceleyen biri, hızlı hareket eden objelerin (eller, ayaklar, oyundaki top) silinmiş olduğunu görecektir. İnsan algılamasına uygun olan bu efekt (göz de hızlı hareketleri sadece silinmiş olarak algılıyor) iyi animasyon programları tarafından simüle edilebiliyor. Sonuç animasyonda gerçek gibi görünen hareketler oluyor.
Motion JPEG/MPEG:: Motion JPEG hareketli resimler için geliştirilmiş videolar için bir JPEG sıkıştırma metodudur (Windows için Video tarafından kullanılır)Bu sadece JPEG formatıyla ilgili bir kompozisyonu olduğu için, başka bir uzmanlar grubu Motion Picture Expert Group (MPEG), başka bir metod buldu, bu metod ek olarak film sahneleri sıkıştırabiliyordu. MPEG1'den MPEG4'e kadar birçok basamak vardır, bunlar da değişik görev ve hedeflere sahiptir.
Motion Morf:: Hareketteki dönüşüm. Normal olarak dönüşüm için bir başlangıç ve bitiş resmi kullanılır; ama uygun bir yazılımla mesela yürüyen bir insanı, yürüyen bir maymuna dönüştürmek mümkündür.
Motorbot:: Alçak frekanslı gürültü.
Move:: Track'lerin sıralamada yerlerini değiştirir (taşıma modu).
MPEG:: Hareketli görüntüleri sıkıştırmada kullanılan standart bir yöntem.
MS-DOS:: Microsoft disk işletim sistemi
MSSS:: Çok yönlü ses sistemi, çift hoparlör bağlantı terminalleri.
MTBF:: Bir cihazın bozulmadan önceki ortalama kullanılma süresi.
MUD:: Çok Kullanıcılı Ortam. Internet üzerindeki çok kullanıcılı macera oyunları ve simülasyonlara verilen isim.
Multi - İmage:: Programlanmış bir gösterim esnasında bir veya daha fazla slayt projeksiyonu kullanılan bir slayt gösterisi.
Multi Disc program:: Tek disk alabilen CD player'larda çoklu disk programı yapma. Diskleri teker teker takıp çıkararak istenen şarkılardan bir konbinasyon yapılabilir.
Multi standard:: Videonun PAL/SECAM/NTSC standartlarını bünyesinde bulundurma özelliği.
Multi strobe:: Aşamalı görüntü. Ekran dokuz eşit bölgeye ayrılır. Merkezdeki orijinal görüntü sesli olarak izlenebilir. Bu görüntülerin 0.1-1.0 saniye aralıklarla birbirini izleyen 8 aşaması, dondurulmuş resimler halinde merkezdeki görünütüyü çevreler.
Multi-Screen:: Çeşitli imge alanlarına imgelerin projeksiyonu işlemi.
Multi-Tasking:: Aynı zamanda birden fazla iş yapabilen bir operasyon sistemi.
Multi-User Dungeon (MUD):: Çok Kullanıcılı OyunInternet üzerindeki macera, rol yapma oyunları ve simülasyonlara verilen isim. Bu oyunlar oynayanlar tarafından "metin tabanlı sanal gerçeklik" olarak nitelenmektedir. Oyunlarda hayali savaşlar, tuzaklar, büyüler vardır. Oyuncular gerçek zamanda oynarlar ve oyundaki "dünyayı" değiştirebilir. Çoğu MUD telnet protokolüyle çalışır. Telnet.
Multiprotocol Interconnect:: Frame Relay üzerinden başka protokollerin taşınması için düzenlemeleri kapsamaktadır.
Multiscan Monitor:: Bir çok frekansta tarama yapma yeteneği olan, aynı zamanda kullanıcıya çeşitli grafik adaptörleri imkân sağlayan bir monitör.
MULTITIMRAL:: Birden fazla enstürman sesini aynı anda farklı MIDI kanallarından gelen mesajlarla değerlendiren enstürman.
M Harfi için Türkçe Sözlük Sonuçları
macenta:magenta
madde imi:bullet
madde imli liste:bulleted list
madde imli paragraf:bulleted paragraph
makara:reel
makaradan çıkarmak:unwind
makine:machine
makine arızası:machine check
makine dili:machine language
makine kodu:machine code
makro:macro
makroişlemci:macroprocessor
mandal:latch
mantık:logic
mantıksal çevrim kartı:logic board
manyetik:magnetic
manyetik bant:tape
manyetik bant imi:tape mark
manyetik bant yedekleme aygıtı:Tape backup device
manyetik kart birimi:tape deck
masa:desk
masa donatısı:desk accessory
masaüstü:desktop
masaüstü deseni:desktop pattern
masaüstü yayıncılık:desktop publishing
masaüstü yöneticisi:desktop manager
maskelemek:mask
matematik (yardımcı) işlemci(si):math coprocessor
me çizgi:long dash
megabyte, MB:megabyte (measurement unit)
megahertz:megahertz
mektup:letter
mektup niteliği:letter quality
mektup niteliğine yakın:near-letter quality
menü:menu
menü başlığı:menu title
menü çubuğu:menu bar
menü öğesi:menu item
menülerle çalıştırılan:menu driven
merkez:center
merkezi:central
metin:text
metin düzenleyici:text editor
Mikro Kanal Mimarisi:Micro Channel Architecture
mikrobilgisayar:microcomputer
mikrodalga:microwave
mikroişlemci:microprocessor
mimari:architecture
minibilgisayar:minicomputer
model:model
modem:modem
morötesi:ultraviolet
mürekkep püskürtmeli yazıcı:ink jet printer
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi:Musical Instruments Digital Interface
müşteri:customer
müşterice kurulan:customer setup
M Harfi için İngilizce Sözlük Sonuçları
machine:makine
machine check:makine arızası
machine code:makine kodu
machine language:makine dili
macro:makro
macroprocessor:makroişlemci
magenta:macenta
magnetic:manyetik
magnification:büyültme
magnifier:büyüteç
magnify:büyütmek
mail:postalamak
mail merge:adres mektup birleştirme
mailing address:posta adresi
mailing labels:posta etiketleri
main:ana
main memory:ana bellek
main storage:ana bellek
mainboard:ana kart
mainframe:anabilgisayar
maintenance:bakım
major:büyük
majority:çoğunluk
malfunction:arıza
management:yönetim
management information system:yönetim bilişim sistemi
manager:yönetici, yönetmen
mandatory:zorunlu
manipulate(to):işlemek
manual:elkitabı
manual feed:elle besleme
manual pagebreak:istenen sayfa sonu
map:harita
margin:kenar boşluğu
mark (n):im
mark (v):imlemek
marker:imleyici
markup language:biçimleme dili
marquee:kayar noktalı çerçeve
mask:maskelemek
mass:yığın
mass storage:yığın bellek
master:ana
master copy:ana kopya
match:eşleştirmek
match case:büyük küçük harfe duyarlı
math coprocessor:matematik (yardımcı) işlemci(si)
matrix:dizey
matrix printer:iğneli yazıcı
maximize:enbüyütme
maximum:en büyük, en çok, en yüksek
mean:ortalama
measurement:ölçüm
mechanism:düzenek
media:ortam,araçlar
medialess:ortamsız
medium:ortam, orta
megabyte (measurement unit):megabyte, MB
megahertz:megahertz
member:üye
membrane:zar
membrane keyboard:dokunma duyarlı klavye
memo:kısa not
memory:bellek
memory bank:bellek yuvası
memory cache:önbellek
menu:menü
menu bar:menü çubuğu
menu driven:menülerle çalıştırılan
menu item:menü öğesi
menu title:menü başlığı
merge:birleştirmek
message:ileti
message handler:ileti işleyici
method:yöntem
methodology:yöntembilim, yöntem
MICI:bkz. Musical Instruments Cerebral Interface
Micro Channel Architecture:Mikro Kanal Mimarisi
microcomputer:mikrobilgisayar
microprocessor:mikroişlemci
microwave:mikrodalga
MIDI:bkz. Musical Instruments Digital Interface
migrate:geçirmek, geçmek
milestone:aşama
minicomputer:minibilgisayar
minimize:simge durumuna küçültmek
minimum:en küçük, en az, en düşük
minor:küçük, önemsiz
minus:eksi
mirror image:ikiz görüntü
mirror printing:ters baskı
mirroring:ikizleme
missing:eksik, atlanmış
misspelling:yazım hatası
mixed:karma
mixed chart:karma çizim
mnemonic:anımsatıcı
mode:kip
model:model
modem:modem
modification:değişiklik
modification level:değişiklik düzeyi
modify:değiştirmek
modular:birimsel
modular programming:birimsel programlama
modulate:kiplemek
modulation:kipleme
modulator:kipleyici
module:birim
monitor:izlemek
mono:tek
monochrome:tekrenkli
monospaced font:eşaralıklı yazıyüzü
most significant digit:en soldaki basamak
mount:bağlamak, tanıtmak, takmak
mouse:fare
mouse button:fare düğmesi
mouse pad:fare altlığı
mouse pointer:fare imleci
move:taşımak
movie:film
multimedia:çoklu ortam
multinational character set:çok uluslu karakter kümesi
multiple:çoklu
multiple inheritance:çoktan türeme
multiplex:çoklamak
multiplexer:çoklayıcı
multiplexing:çoklama
multiplicand:çarpılan
multiplier:çarpan
multiply:çarpmak
multiprocessing:çoklu işlem
multiprogramming:çoklu programlama
multitasking:çoklu görev, çokgörevli
multithreading:çoklu kullanım
multiuser:çok kullanıcılı
Musical Instruments Cerebral Interface:tanımı yazılacak•••
Musical Instruments Digital Interface:Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
mutual:karşılıklı
mutually exclusive:birbirini dışlayan

 | A  | B  | C  | Ç  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | İ  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | Ö  | P  | R  | S  | Ş  | T  | U  | Ü  | V  | Y  | Z